การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้


องค์กรแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

              1. ขั้นการเตรียมการ    

                                      1.1  นำเสนอแนวคิด  โครงการในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เพื่อตกลงและร่วมมือในการดำเนินการ( Shared visions)
                                      1.2   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรใฝ่การเรียนรู้( Learning  Organization)น  
                                      1.3   จัดทำและเสนออนุมัติโครงการ
                2. ขั้นดำเนินการ  
                                2.1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์กร เพื่อหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
                                     2.1.1 การรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
                                     2.1.2 การหาความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
                                     2.1.3 การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                                     2.1.4 การศึกษาดูงานสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
                               2.2  การสร้างองค์กรสู่การทำงานคุณภาพ
                                     2.2.1 การดำเนินการพัฒนาองค์กรโดยการจัดทำ 5 ส. 
                                     2.2.2 การจัดองค์กรสู่การเป็น Healthy at the work place
                                     2.2.3การประเมินตนเองโดยองค์กรตามเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมิติการประเมินผล 
                                     2.2.4 การได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นองค์กรคุณภาพ
                2.3  การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
                            2.3.1  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความรู้
                                   2.3.1.1 การสร้างนิสัยของการใฝ่หาความรู้                   
                                   2.3.1.2 สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ร่วมกัน ( Shared  Visions )
                                   2.3.1.3 สร้างทีมจัดการความรู้
                                   2.3.1.4 สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
                                   2.3.1.5 การจัดเก็บข้อมูล  และการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดทำ Portfolio รายบุคคล  การใช้ Blog  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
                                  2.3.1.6 การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition )  เป็นการปรับใช้ความรู้ 
                        2.3.2 การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)   เป็นการสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน   การหยั่งรู้  และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล     
                       2.3.3.การจัดการความรู้ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาวิธีการใหม่หรือพัฒนา
รูปแบบการทำงาน   การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อการพัฒนางาน   
                      2.3.4. สร้างเครือข่ายความรู้กับภายนอกองค์กร
                3. ขั้นตอนการประเมินผล         การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการระยะสั้นและระยะยาว 
                4. การสรุปผลการดำเนินการและการเผยแพร่

เป็นร่างที่ให้ช่วยกันพิจารณาค่ะ  หากมีข้อเสนอแนะหรือแลกเปลี่ยนขอความกรุณาด้วยนะคะ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11280เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2006 09:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี