มหาวิทยาลัยขอนแก่น...มหาวิทยาลัยวิจัย

มหาวิทยาลัยวิจัย ยุทธศาสตร์ Value Chain

วันที่ 18 มกราคม นี้  จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร และสำนักงานอำนวยการฯ (ส.อมก.) จะเป็นฝ่ายเลขานุการและจัดเตรียมประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยการนำของท่านอธิการบดี ในการนี้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและส.อมก. จึงกำหนดจัดประชุมนอกรอบเพื่อจัดเตรียมประเด็นต่างๆ ในวันที่ 10 มกราคม 2549 ศกนี้  สาระสำคัญประกอบด้วย

(1) การรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา

(2) การจัดเตรียมประเด็น/เส้นทาง/Value Chain ของมหาวิทยาลัยวิจัย

(3) Strategy Map และ แผนงานโครงการหลัก

(4) การดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป

ผลการประชุมจะแจ้งให้ชุมชนชาว มข.ทราบในรายละเอียดต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#kku-km#kku-hrm

หมายเลขบันทึก: 11235, เขียน: 03 Jan 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)