การเรียนการสอนในยุค IT

 สบายๆวันหยุด ตอนบ่ายวันที่สี่ของเทศกาลวันหยุด การเตรียมการสอนปัจจุบัน นอกจากรับประทาน"บุญเก่า" คงต้องหาข้อมูลใหม่ๆ มาเพื่อ "กระตุ้น นักศึกษา" ให้ "ตกปลาเป็น" หรือหาข้อมูลเป็น

 Storytelling เป็นวิธีการ "ลปรร" ที่ดี วันนี้เปิด WWW การเรียนการสอน ได้เห็น "การเล่าเรื่องความเจ็บป่วยของลูกๆโดยผู้ปกครอง" เพื่อนำมาสู่การเรียนการสอน น่าสนใจดีครับ ลองอ่าน และ เข้าไปให้ข้อคิดเห็นได้ครับ หรือ หากท่านใดทำการเรียนการสอน เช่นนี้ ลองมา "ลปรร" กันบ้างครับ

JJ