เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (31.14)


คำถามเกี่ยวกับระบสาธารณสุขเมืองไทย

           นอกจากนี้ยังคุยกันเรื่องของระบบริการสุขภาพของไทยอีกหลายเรื่อง พูดถึง คปสอ.ว่าใครแต่งตั้ง มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง สาธารณสุขอำเภอ สังกัดใคร มีอำนาจหน้าที่อะไร ใครเป็นคนแต่งตั้ง  สอ.มีหน้าที่อะไร สังกัดใคร ใครแต่งตั้งหัวหน้าสอ. กรมวิชาการของกระทรวงมีการผ่างานต่างๆลงสู่อำเภออย่างไร  คณะกรรมการประกันสุขภาพระดับจังหวัด ใครแต่งตั้ง มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขระดับจังหวัด มีหน้าที่อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ใครเป็นคนแต่งตั้ง การยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป็น 10-30-60-90-120-โรงพยาบาลทั่วไป-โรงพยาบาลศูนย์ดูจากอะไร  ผลดีของการยกฐานะคืออะไร การดูเรื่องมาตรฐานคลินิกและร้านขายยาในระดับอำเภอ จังหวัดใครดูแล ระบบบริหารการเงินกองทุนประกันสังคมในระดับจังหวัดทำอย่างไร มีเครือข่ายบริการเป็นอย่างไรบ้าง

           คำถามเหล่านี้ ผมเคยเขียนลงในเว็บบล็อกไปแล้ว และสิ่งเหล่านี้หลายสิ่งกำลังเป็นอดีต โดยเฉพาะเรื่องขนาดโรงพยาบาลตามขนาดเตียง เพราะได้มีการนำเอาระบบการจัดสรรกำลังคนและศักยภาพของโรงพยาบาลตามระบบGISมาใช้ ซึ่งผมก็ได้นำรายละเอียดนำเสนอในเว็บบล็อกไปแล้วเช่นกัน จึงไม่ขอนำมากล่าวซ้ำอีก

           มีความทับซ้อน คาบเกี่ยวกันอยู่ในระบบบริการสาธารณสุข ระบบการเมืองการปกครอง ทำให้เกิดความซับซ้อนของระบบบริการสุขภาพของไทย ในเรื่องการปกครองก็มีทั้งการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาททับซ้อนกัน ทำในเรื่องเดียวกัน แต่ต่างคนต่างทำ
           การยกฐานะโรงพยาบาลโดยการขยายขนาดเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของไทยนั้น มีความสำคัญต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมากเพราะเป็นตัวกำหนดกรอบทรัพยากรในเรื่องต่างๆทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นกำลังคนสาขาต่างๆ จำนวนแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ ตำแหน่งต่างๆ ซีของบุคลากรในโรงพยาบาล ทำให้หลายโรงพยาบาลต่างดิ้นรนเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงมากกว่าการเพิ่มความครอบคลุมของชนิดของการให้บริการ อันนี้จะเป็นความแตกต่างไปจากโรงพยาบาลของออสเตรเลีย ที่เขาไม่เน้นจำนวนเตียง ขนาดเตียงแต่เน้นการเพิ่มบริการให้มากขึ้น ทำให้เห็นว่าโรงพยาบาลของเขาขนาดไม่กี่เตียงแต่ดูเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เพราะมีศักยภาพในการให้บริการสูง
ก็พูดคุยกันเพลิน พอดูนาฬิกาก็เป็นเวลาตีหนึ่ง จึงแยกย้ายกันเข้านอน
หมายเลขบันทึก: 11228เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2006 14:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี