เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (31.8)

Community Health Centre

Armidale Health Service เป็นสถานบริการสุขภาพในเขตNew England Area Health Service ที่มีพันธกิจร่วมกันว่า Serving your community : Better Health, Good Health Care แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือArmidale Hospital & Community Health Centre

Community Health Centre จะมีบริการที่ประกอบด้วย

 1. Aged care บริการผู้สูงอายุ
 2. Early Childhood บริการเด็กปฐมวัย
 3. Nutrition งานด้านโภชนาการ
 4. Mental Health งานด้านสุขภาพจิต
 5. Aboriginal Health งานดูแลสุขภาพชนพื้นเมือง
 6. Speech therapy งานบำบัดทางด้านการพูด
 7. Counseling งานให้คำปรึกษา
 8. Community Nursing (Include Palliative care) งานพยาบาลที่บ้านและชุมชน
 9. Health Education งานสุขศึกษา
 10. Foot Comfort Clinic คลินิกดูแลเท้า
 11. Immunization งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 12. Dependency Services (Include alcohol & other drugs) งานบำบัดสารเสพติด
 13. Sexual Health Services (Include HIV/AIDS) งานบริการสุขภาพทางเพศหรือเพศศึกษา
 14. Health Promotion งานส่งเสริมสุขภาพ
 15. Sexual Assault Counseling งานให้คำปรึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืน
 16. Prevention of Abuse and Neglect of Children (PANOC) งานป้องกันการทารูณหรือทอดทิ้งเด็ก

   

ในพื้นที่ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นที่เดียวกันมีถนนรอบ 4 ด้านคือ
O’Dell street
,
Rusden street
,
Butler street
.
Barney street
โดยโรงพยาบาลเอกชนถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ด้วย มีทางเชื่อมที่ส่งคนไข้เดินถึงกันได้ระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็เหมือนกับเป็นตึกพิเศษของโรงพยาบาลรัฐเลย ของเขาจึงไม่มีการแบ่งแยกหรือเป็นปริปักษ์กันเพราะสามารถส่งเสริมสนับสนุนและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เป็นที่น่าสนใจมากเพราะโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากมายแต่มีแพทย์ประจำแค่ 3 คน สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมเพียงแต่เขาไม่มีแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเท่านั้น ผู้ป่วยนอกให้ไปใช้บริการในคลินิกเอกชนแยกส่วนบริการกันออกไปต่างหาก ทำให้โรงพยาบาลไม่แออัดพลุกพล่าน แพทย์ของโรงพยาบาลก็ได้แลผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลได้เต็มที่ หากผู้ป่วยมีประกันสุขภาพเอกชนก็ขอไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเพื่อเพิ่มความสุขสบายส่วนตัวได้

 

จากการดูงานโรงพยาบาลนี้ ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก เพราะเราตั้งใจกันไว้ว่าจะไม่พยายามจะขยายขนาดจำนวนเตียง แต่ควรขยายศักยภาพบริการด้านต่างๆให้ครอบคุลมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเช่นกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ทันตกรรม บริการผู้สูงอายุและบริการดูแลเด็กพิการหรือพัฒนาการล่าช้า บริการสุขภาพชุมชน หรือบริการอาชีวอนามัย โดยพึ่งสหสาขาวิชาชีพต่างๆให้มากขึ้น พึ่งแพทย์เฉพาะทางให้น้อยลง เนื่องจากเรามีข้อจำกัดทางด้านจำนวนแลชนิดของแพทย์ เราจึงควรเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ด้วยภารกิจ มากกว่าใหญ่ด้วยขนาดตึกและจำนวนเตียง เป็นลักษณะ Small is beautiful

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

11221

เขียน

03 Jan 2006 @ 14:33
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก