แจ้งข่าว ทีมงาน ม.ข

 ผมขออนุญาตลงข่าวแจ้งทีมงาน ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เนื่องจากเป็นวันหยุดหลายวันและบางท่านอาจไม่ได้เปิดโทรศัพท์มือถือ เป็นเรื่อง ด่วน และ ต้องขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว "มั่งมีศรี" คือ คุณพ่อของท่าน อาจารย์สุเชษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายสาธารณูประโภค ได้ถึงแก่กรรม และ จะมีพิธีฌาปนกิจ ที่ "วัดตราชู" ในวันพฤหัสที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ