Happy New Year 2006 (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
5 S Story Telling by Picture

Happy New Year 2006 (๒)

 ปีใหม่หากเรานำ "หลักการ 5 ส" มาตั้งต้นเพื่อสร้างฐานที่ดีในการพัฒนา ตามที่ "ได้เล่าประสบการณ์ จากประเทศอินโดนีเซีย (Link) ปีใหม่ส่งรูปมาให้เป็น Intangible Asset ครับ

การสร้างแรงจูงใจ เพื่อเชื้อเชิญให้ทำ 5R/5ส มีป้ายทั้งนอกโรงงานและในโรงงาน

ตัวอย่างภาพการจัดวางบรรจุภัณฑ์ในโรงงานจริง และ ขวามือ P2P หรือ Poster to People เป็นการนำภาพถ่าย ก่อนดำเนินการจัดระบบ ด้วยกิจกรรม 5 ส หรือ 5 R ติดไว้ระหว่างทางเดินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นภาพจริงๆในการปฏิบัติ "สร้างนิสัย เพื่อเพิ่มผลผลิต"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)