ผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย "๒๕๔๘"

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ "๒๕๔๙"

ผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

http://gotoknow.org/file/chumphon6/311.jpg

http://gotoknow.org/file/chumphon6/3111.jpg

             ผลการจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ"  ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ (๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘ ถึง  ๑ มกราคม ๒๕๔๙)  ณ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดแบบนี้ทุกปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกคนในการย่างก้าวสู่ปีใหม่  จังหวัดชุมพรและคณะผู้จัดจะปรับปรุงในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในปีต่อไป
             กิจกรรมที่จัดในปีนี้  ได้แก่
             - พระภิกษุสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์  ในพระอุโบสถ
             - พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) แสดงธรรมีกถา ในโอกาสขึ้นปีใหม่
            
- พระภิกษุสงฆ์  เจริญชัยมงคลคาถา  ย่ำฆ้อง  กลอง ระฆัง จุดพลุสี ๙ นัด
             - พระโพธาภิรามมุนี  ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์  แด่ผู้ร่วมงาน
             พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)   เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม 
แสดงธรรมีกถา  ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๙    ๑๐  ข้อ ดังนี้
             ๑.  หันหน้าเข้าหากัน
             ๒.  หมั่นแก้ไข
             ๓.  ให้อภัย
             ๔.  สร้างไมตรี.
             ๕.  สามัคคีกันไว้
             ๖.  โปร่งใสในภาพพจน์
             ๗.  ลดอาชญากรรม
             ๘.  ทำใจให้ว่าง
             ๙.  ปล่อยวางเรื่องยุ่ง
            ๑๐. มุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์
             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (1)

ไอศูรย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
  • ขอชื่นชมกับความสำเร็จและการทำหน้าที่ของคณะผู้จัดจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร...ครับ แม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานนอกเวลา ช่วงวันหยุด (แห่งชาติ) ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านก็ได้เสียสละเวลามาดำเนินงานสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ รับวันปีใหม่ให้กับชาวชุมพร
  • ผลแห่งกุศลกรรม นำผู้คนมาปฏิบัติธรรมร่วมกันได้แบบนี้ มีอานุภาพมหาศาล ขอจงดลบันดาลให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ รอดพ้นจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง และมีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป.