สวัสดีปีใหม่  ปี 2549  

ปีใหม่ปีนี้ขอให้สมาชิกชาวสัมนาปฐมวัยทุกคนมีความสุข 

คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา

คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทอง

ประสบความสำเร็จในสิ่งดีๆทุกสิ่งที่ทำ

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์

สุขภาพจิตใจผ่องใส