Happy New Year 2006 (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Intangible Asset_APO Meeting in Yogyakarta

Happy New Year 2006(๑)

 สบายๆวันหยุด และ วันขึ้นปีใหม่ ด้วยภาพ ทรัพยสินที่จับต้องไม่ได้( Intangible Aasset ) แต่ทำให้เกิด " เครือข่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประเทศในเอเซีย ในการประชุม การจัดการความรู้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย รหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘"

 ภาพทีมงานไปศึกษา "มรดกโลก ที่ Candi Borobudor" ภาพขวามือ อาจารย์ ดร.เต็มจิต กำลังพยายาม ที่จะ " ยื่นมือข้างขวาเข้าในองค์เจดีย์ เพื่อจะทำอะไรบางอย่าง"

คำตอบครับ " ยื่นมือไปสัมผัส พระพุทธรูป" "ท่านใดที่สัมผัสแล้วก็จะอธิฐานถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือ ต้องการ"

ดังนั้นในปีใหม่ ๒๕๔๙ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ อำนวยพรให้ "นักพัฒนาทุกท่าน" ประสพความสำเร็จในการ "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ และ ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกท่าน"

ด้วยความปรารถนาดี สุขี ปี ๒๕๔๙ ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)