GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Happy New Year 2006 (๑)

Intangible Asset_APO Meeting in Yogyakarta

Happy New Year 2006(๑)

 สบายๆวันหยุด และ วันขึ้นปีใหม่ ด้วยภาพ ทรัพยสินที่จับต้องไม่ได้( Intangible Aasset ) แต่ทำให้เกิด " เครือข่ายระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประเทศในเอเซีย ในการประชุม การจัดการความรู้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย รหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘"

 ภาพทีมงานไปศึกษา "มรดกโลก ที่ Candi Borobudor" ภาพขวามือ อาจารย์ ดร.เต็มจิต กำลังพยายาม ที่จะ " ยื่นมือข้างขวาเข้าในองค์เจดีย์ เพื่อจะทำอะไรบางอย่าง"

คำตอบครับ " ยื่นมือไปสัมผัส พระพุทธรูป" "ท่านใดที่สัมผัสแล้วก็จะอธิฐานถึงสิ่งที่คาดหวัง หรือ ต้องการ"

ดังนั้นในปีใหม่ ๒๕๔๙ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ อำนวยพรให้ "นักพัฒนาทุกท่าน" ประสพความสำเร็จในการ "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ และ ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกท่าน"

ด้วยความปรารถนาดี สุขี ปี ๒๕๔๙ ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11101
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)