อติกานต์39

ทำบอร์ด
              เมื่อวันที่ 26/ธ.ค./2548   วันนี้พี่หน่องได้นำรูปที่พี่หน่องได้ไปถ่ายที่จังหวัดสระบุรี  ชื่องาน "ประปาดื่มได้"   และงานโบลลิ่งการกุศล  มาให้พวกเราเลือกภาพ  โดยพี่หน่องเป็นคนพิมพ์ชื่อเรื่องทั้งหมด  พี่หน่องใช้โปรแกรม corel draw  ส่วนเตยเป็นคนปริ๊นทั้งหมดค่ะ  เพราะพี่หน่องชอบลืมกด In Computer พี่หน่องเลยให้เตยเป็นคนใส่กระดาษและเป็นคนปริ๊นด้วยค่ะ  กระดาษ  24*34     จากนั้นพี่หน่องให้เตยติดภาพน้ำประปาดื่มได้   รวมทั้งหมด 6 แผ่น ประปาดื่มได้ 2 แผ่น  โบว์ลิ่ง 4 แผ่น  พอติดเสร็จจึงนำบอร์ดไปติดตั้งที่บริเวณทางเข้าด้านล่าง
         ตอนบ่ายเตยช่วยตุลาออกแบบที่ใส่ใบเสร็จค่าน้ำ พอออกแบบเสร็จ ตุลาก็วาด ส่วนเตยเป็นคนออกความคิดเห็น จนกระทั่งตุลาทำเสร็จและส่งให้พี่เอกดูตกลงว่าผ่านค่ะ พี่เอกก็ตกลงเอาอันนี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอติกานต์ความเห็น (0)