เก็บตกจากวันประชุมเครือข่ายฯ

บางสิ่งก็ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้

        วันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะปิดเล่มงานวิจัยที่ค้างไว้เลยขนหนังสือมาจากลำปางเต็มที่  วันปีใหม่คงไม่ได้ไปฉลองที่ไหน  คงนั่งทำงานเก่าให้เสร็จ  และวางแผนทำงานใหม่  โดยเฉพาะงาน KM ตั้งใจว่าในช่วง 6 เดือนสุดท้ายจะลงเจาะลึกในระดับกลุ่มและระดับสมาชิกให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุด  เพราะยอมรับว่าที่ผ่านมา 6 เดือน  มุ่งไปที่ระดับเครือข่ายเป็นส่วนใหญ่  


        จากหลายวันที่ผ่านมาได้เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศและเนื้อหาที่ได้มีการพูดคุยในการประชุมเครือข่ายฯประจำเดือนธันวาคม  ความจริงแล้วถ้าพิจารณาตามเรื่องที่ประชุมกันก็เล่ามาหมดแล้วค่ะ  แต่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าบรรยากาศในการประชุมนั้นดีมาก  ดังนั้น  จึงมีเรื่องที่นอกเหนือเรื่องที่กำหนดไว้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยด้วย  คือ
            1.เรื่องผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครือข่ายฯ
            2.เรื่องเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลของสมาชิก


         สำหรับเรื่องผู้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครือข่ายฯนั้น  ในที่ประชุมคณะกรรมการได้สะท้อนข้อเท็จจริงบางอย่างว่าที่ผ่านมาเวลาประชุมเครือข่ายฯ  มักจะมีการตั้งคำถามว่าตอนนี้เครือข่ายฯมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน   ซึ่งไม่มีใครสามารถตอบจำนวนที่ชัดเจนได้  ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะรู้จำนวนสมาชิกของตนเอง  แต่ไม่รู้ว่าของกลุ่มอื่นๆเป็นอย่างไร  จะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร  มีคณะกรรมการบางส่วนได้บอกว่าที่มีปัญหาอย่างนี้เพราะไม่มีผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายฯ  ดังนั้น  ทางแก้ก็คือ  ควรที่จะหาคนที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนนี้  ผู้วิจัยจึงหันไปถามเลขาฯว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้หรือไม่  เลขาฯบอกว่าทำได้  แต่ขอให้ในแต่ละเดือนเมื่อมาประชุมเครือข่ายฯ  กลุ่มต่างๆจะต้องเอาข้อมูลจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มมาส่งให้เลขาฯ  หลังจากนั้นเลขาฯจะเป็นผู้รวบรวมและแจ้งจำนวนให้คณะกรรมการทราบ


          ในประเด็นนี้ได้มีคณะกรรมการคนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสมทบได้เสนอความเห็นว่า  ในการทำข้อมูลเรื่องจำนวนสมาชิกของเครือข่ายฯ นั้น  ให้หาสมุดเล่มใหญ่ๆมา 1 เล่ม  แล้วตีตารางเป็นช่องๆ  มีช่องลำดับที่   ช่องชื่อ/สกุล  ช่องวันสมัครเป็นสมาชิก  และช่องวัยตาย/วันสิ้นสถานภาพ  ถ้าทำออกมาอย่างนี้จะเช็คข้อมูลได้ตลอดเวลา  (เพราะ  ผู้เสนอได้เคยทำแบบนี้ในระดับกลุ่มมาแล้ว)  ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้  นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการที่มาประชุมก็เห็นด้วย  แต่เลขาฯบอกว่า  ถ้าจะให้รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอย่างนี้นั้นเป็นภาระที่หนักมาก  เกรงว่าจะทำไม่ไหว  ถ้าจะให้เก็บแต่จำนวนอย่างเดียวก็พอทำไหว  ผู้วิจัยจึงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงประโยชน์ของการเก็บข้อมูลแบบนี้ว่าต่อไปถ้าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้กับเครือข่ายฯ  เชื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำฐานข้อมูล   ในที่ประชุมเห็นด้วย  ผู้วิจัยจึงถามกลับไปที่ผู้เสนอว่าถ้าจะให้คุณป้าเป็นผู้ทำข้อมูลอย่างละเอียดตรงนี้ได้ไหม  คุณป้า  (ซึ่งผู้วิจัยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไร)  บอกว่ายินดีทำให้  แต่ขอให้แต่ละกลุ่มส่งข้อมูลมาให้ก็พอ


            ดังนั้น  จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าจะต้องส่งข้อมูลอะไรบ้าง  เพราะ  ที่ผ่านมาก็ส่งข้อมูลมาที่เครือข่ายฯอยู่แล้ว  ในส่วนนี้พี่สุภัตราซึ่งเป็นภรรยาคุณสามารถได้บอกว่าข้อมูลที่ส่งมาเก็บไว้ทั้งหมด  แต่ต้องมีคนไปแยกข้อมูลออกมา  เพราะ  ข้อมูลที่ส่งมาของแต่ละกลุ่มนั้นตอนนี้กองรวมกันหมด  ผู้วิจัยจึงหาอาสาสมัครที่จะไปแยกข้อมูล  เพราะ  คุณป้าบอกว่าถ้าจะให้ไปแยกข้อมูลด้วยคงจะไม่ไหว  ปรากฎว่าไม่มีใครเป็นอาสาสมัคร  ดังนั้น  จึงมีผู้เสนอต่อว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ทุกกลุ่มส่งข้อมูลเข้ามาใหม่  เริ่มต้นเดือนหน้าเลย  ส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด  ถ้าเดือนต่อไปมีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  มีคนตาย  มีคนขาดสถานภาพ  มีสมาชิกใหม่ เป็นต้น ก็ขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาด้วย   หลังจากนั้น  ก็มีการตั้งคำถามว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง  ผู้วิจัยจึงได้ระดมความคิดเห็นจนสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้


ชื่อกลุ่ม..........................................................................................................................

ลำดับที่
ชื่อ/สกุล
วันที่เข้าเป็นสมาชิก
วันตาย/ขาดสถานภาพ
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       ในท้ายที่สุดก่อนที่จะผ่านเรื่องนี้ไปผู้วิจัยก็ได้สรุปให้ที่ประชุมฟังว่าใครจะเป็นผู้รับหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล  และแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาส่งบ้าง  โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป


        สำหรับเรื่องสุดท้าย  คือ  เรื่องเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลของสมาชิก  เรื่องนี้เสนอขึ้นมาโดยกลุ่มบ้านเหล่า (เถิน)  ว่ามีเอกสารที่ใช้บันทึกข้อมูลบางส่วนนั้นทางกลุ่มไม่มีใช้  มาขอเบิกกับเครือข่ายฯ  ปรากฎว่าเอกสารนั้นหมดแล้ว  ทางเครือข่ายฯจะจัดพิมพ์ใหม่หรือไม่  ในส่วนนี้มีข้อเสนอเป็น 2 ทาง  คือ  จะไม่พิมพ์ใหม่  แต่ขอให้แต่ละกลุ่มที่ไม่มีนำไปถ่ายเอกสาร  ซึ่งจะเร็วกว่ารอพิมพ์ใหม่  แต่ก็มีคนแย้งว่าอาจไม่สวย  จึงควรที่จะพิมพ์ใหม่  ผู้วิจัยจึงพยายามระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจนได้คำตอบว่า  ตอนนี้ขอให้ทางเครือข่ายฯไปสืบราคามาก่อน  ถ้าราคาถ่ายเอกสารกับราคาที่พิมพ์ใหม่ไม่ต่างกันมาก  ก็ให้เครือข่ายฯพิมพ์ใหม่เลย  ถ้ากลุ่มไหนที่ต้องการก็ขอให้มาซื้อได้ที่เครือข่ายฯ  ทุกคนเห็นด้วย  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงนัดว่าให้ผู้ที่ไปสืบราคามาบอกคำตอบในวันที่ 7 มกราคม  2549  ซึ่งเป็นวันประชุมนัดพิเศษเรื่องตำบลละแสน  เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป


         ในที่สุดก็เล่าเล่าเรื่องการประชุมประจำเดือนจบซะที  กว่าจะจบได้แทบแย่  ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าการประชุมไม่กี่ชั่วโมงจะได้เนื้อหาสาระ  ข้อสรุป  ข้อคิดต่างๆมากมาย  คงเล่าได้ไม่หมด  ดีที่สุดคือต้องมาฟังเองค่ะ  เพราะ  บางสิ่งก็ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นตัวหนังสือได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)