Tacit Knowledge ปาก มือ เท้า ของขวัญปี ๒๐๐๖(๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ เล่า มือ เท้า

Tacit Knowledge ปาก มือ เท้า ของขวัญปี ๒๐๐๖ (๒)

 ประเด็นจาก "ปาก (Link)" คือ "มือ" ท่านเล่าว่า มือ คือ "ความสามารถ"

 "ฝีมือ ดี" คนยกย่อง มีความเชื่อมั่น

 จะมีฝีมือ ความสามารถ จะต้อง "คิดดี" จะต้อง

  ๑.คิดสร้างสรรค์ ไม่คิดทำลาย

 ๒.คิดขอบคุณ ไม่คิดทวงบุญคุณ

 ๓.คิดขอโทษ ไม่คิดคาดโทษ

 ๔.คิดที่จะให้ ไม่คิดที่จะรับฝ่ายเดียว

 ๕.คิดถึงทุกคนด้วยความรัก ไม่คิดให้ทุกคนมารัก

 ๖.คิดถึงคนที่รัก จนไม่มีเวลาคิดถึงคนที่เกลียด

เท้า สมาคมเก่ง อัธยาศัย ใจคอดี

  ความสามารถ ปัจจุบัน คือ เรื่องที่เรากำลังเร่งดำเนินการกันทุกองค์การ Competency ไงครับ ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน เรานำ "๖ คิด" ของอาจารย์ คุณหญิงเต็มศิริ มาเป็นแนวทางซิครับ พวกเรา "นักพัฒนา ตน คน งาน และ องค์การ"

 การสมาคม คือ การสร้างเครือข่าย ในการจัดการความรู้  เราต้อง " ยินดี ยินยอม" ที่จะ "ลปรร" เพื่อการพัฒนา ต้องก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
การสร้างเครือค่ายเพื่อขยายความรู้เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างมาก เช่น ที่อาจารย์จิตเจริญได้กรุณาเปิดชุมชน การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปเมื่อมีผู้สมัครขอเข้าร่วมชุมชน ความรู้ที่เราจะแลกเปลี่ยนกันก็จะขยายออกไป นำไปสู่การพัฒนาองคืการ ตอนนี้ จึงขอสมัครเข้าร่วมชุมชนด้วยคนนะคะ
JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์

 ต้องขอขอบพระคุณท่านครับที่"แนะนำขั้นตอนการสร้างชุมชนใน GoToKnow" ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ ท่านเลขาคณะฯบุญ ประสพความสำเร็จในราชการครับ

JJ