สวัสดีปีใหม่ ชาว gotoknow ทุกท่านด้วยภาพบรรยากาศแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวาน (29 ธันวาคม 2548) งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 26-29 ธันวาคม 48 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวแก้วเจ้าจอมของคณะสหเวชศาสตร์ บรรยากาศปีนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะนิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานและช่วยดำเนินงานแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

   
   
   
   
   

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ