วันที่ 16 ธันวาคม 2548 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเบาหวานกับ รพ.ชุมชนทั้ง 12 แห่งของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม รพ.ตากฟ้า ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพราะจังหวัดนครสวรรค์กำลังทำ KM.DM กันอยู่ เราชาววิเชียรบุรีที่เพิ่งรู้จักการทำ KM จึงได้เรียนรู้มามากมายต้องขอขอบคุณ รพ.ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มากๆค่ะที่ร่วมแลกเปลี่ยน และขอขอบคุณเทอรูโม่ที่ให้โอกาสเราได้พบสิ่งใหม่ๆและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ