การแลกเปลี่ยนความรู้เบาหวาน รพ. วิเชียรบุรี กับ รพ.ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ณ รพ.ตากฟ้า

KM ( Know Management )

วันที่ 16 ธันวาคม 2548 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเบาหวานกับ รพ.ชุมชนทั้ง 12 แห่งของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม รพ.ตากฟ้า ได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกมากมาย เพราะจังหวัดนครสวรรค์กำลังทำ KM.DM กันอยู่ เราชาววิเชียรบุรีที่เพิ่งรู้จักการทำ KM จึงได้เรียนรู้มามากมายต้องขอขอบคุณ รพ.ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์มากๆค่ะที่ร่วมแลกเปลี่ยน และขอขอบคุณเทอรูโม่ที่ให้โอกาสเราได้พบสิ่งใหม่ๆและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DMwichianburiความเห็น (1)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในแต่ละภาคดีไหมคะ และจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน มีเป้าหมาย มีแผนกิจกรรม มีทิศทางการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนค่ะ