วันนี้เป็นการถ่ายทำของสาขาฟิสิกส์   มี อ.ราม และ อ.สุมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการ  มีนักเรียนจากโรงเรียนสวานกุหลาบมาร่วมด้วยแบ่งเป็นช่วงเช้า 16  คน บ่าย 16 คน

  การถ่ายทำในช่วงช่วงเช้าเป็นเรื่องการทดลอง หยดน้ำมันมิลิเเกน ส่วนตอนบ่ายเป็นเรื่อง Photo electric  การถ่ายทำวันนี้ในช่วงเช้าผมรับหน้าที่เป็น Prop  คือมีหน้าที่จัดฉากหรือทำตามคำสั่งของ Floor  เช่น   Floor  สั่งให้เก็บอุปกรณ์บนโต๊ะ Prop ก็ต้องไปเก็บอุปกรณ์นั้นมา เป็นต้น

     ส่วนตอนบ่ายผมก็เปลี่ยนหน้าที่มาเป็น คุมเเสง หน้าที่คนคุมเเสงก็คือ เปิด - ปิด เพิ่มระดับความสว่างของไฟในแต่ละช่วง  การถ่ายทำวันนี้ใช้เวลาถ่ายนานมากเพราะมีนักเรียนมาด้วยและเป็นการทดลองที่ต้องใชเวลาในการทดลองค่อนข้างนาน   วันนี้ถือว่าป็นประสบการณ์ที่ดที่ได้ลองถ่ายทำขนาดไหญ่แบบนี้ทำให้ได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในการถ่ายทำ ปัยหาที่พบส่วนมากจะเป็นเรื่องของการท่องบทเพราะว่าบทพูดมันยาว..พูดไม่ตรงกับบทบ้างแล้วก็เรื่องมุมกล้องมีคนเข้าฉากเยอะช่างภาพก็เหนื่อยป็นพิเศษในการจับภาพแต่ละมุม  วันนี้ใช้เวลาถ่ายทำจนถึง   17.00 เลยครับ  วันนี้สวัสดีครับ....