ประชาสัมพันธ์โครงการสมองไหลกลับและโครงการทุนสถาบันบัณฑิต

ซึ่งทางโครงการฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์ฯ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตึก IT)

         ด้วย โครงการสมองไหลกลับ (RBD) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการนำความรู้จากนักวิจัยไทยในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้ทุนทำวิจัย และโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยไม่มีข้อผูกมัด ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความประสงค์ขอเข้าประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้กับ นักวิจัยและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทราบ ซึ่งทางโครงการฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์ฯ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตึก IT)

         หากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ คุณ สิริกร ชูแก้ว โทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 1647 E – mail : [email protected]

         วิบูลย์   วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)