Tacit Knowledge ปาก มือ เท้า ของขวัญปี ๒๐๐๖(๑)

JJ
ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มศิริ บุณยสิงห์ เล่า ปาก

Tacit Knowledge ปาก มือ เท้า ของขวัญปี ๒๐๐๖ (๑)

 ผมได้นั่งฟังและบันทึก ท่านอาจารย์ คุณหญิง เต็มศิริ "เล่า อวัยวะที่ควรใช้ และ พัฒนาประจำ" "เพื่อความทันสมัยในการทำงาน" ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ท่าน "เล่า" ให้ฟังเมื่อ ๑๔ ปีที่แล้ว น่า "สนใจ ใส่ใจ และ เข้าใจ" อย่างยิ่ง ลองศึกษาครับ

 ปาก ต้อง "พูดจา" กับ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงเป็น พื้นฐานของมนุษย์สัมพันธ์ แสดงถึง "ปฏิภาน ไหวพริบ การอบรมสั่งสอน"

 "การพูด" เป็นศิลป เป็น "พรสวรรค์" และ ฝึกอบรมเป็น "พรแสวงได้"

 "การพูด" ต้องเป็นความจริง มีประโยชน์ ยุติธรรม

  การพูด ที่ท่านเล่า เมื่อ ปี ๒๕๓๔ ที่จังหวัดขอนแก่น ช่างเหมือน      "สุนทรีย สนทนา" หรือ Dialogue ที่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของ "การจัดการความรู้"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#tacit

หมายเลขบันทึก: 11041, เขียน: 30 Dec 2005 @ 21:49 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)