การเลือกตลาดส่งออก


เรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความหนักใจให้กับผู้ประกอบการหลายราย นั่นคือการตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเพื่อการ ส่งออก ต่างประเทศ ซึ่งแม้ผู้ประกอบการหลายรายจะสร้างกิจการขึ้นมาจากระดับชุมชน ระดับตำบล แต่ก็ใช่ว่าจะส่งออกไม่ได้
 จุดสำคัญอยู่ที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการส่งออกอาจเกิดความลังเลใจจนอาจทำให้โอกาสดี ๆ หลุดลอยไป...
 วันนี้ลองมาดูเรื่อง การเลือกตลาดส่งออก ว่ามีหลักสำคัญอย่างไรบ้างที่ต้องคิด
 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกตลาดเพื่อการส่งออก ผู้ส่งออกควรมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
✈ ขนาดของตลาด (Market Size) โดยพิจารณาจากความนิยมและกำลังซื้อของลูกค้า
✈ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ-การเมือง ของประเทศคู่ค้า
✈ การขยายตัวของการนำเข้า โดยศึกษาข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ย้อนหลังประมาณ 3-5 ปี
✈ คู่แข่งขัน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนแบ่งตลาด และการส่งเสริมการขายในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศนั้น ๆ
✈ ช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นลู่ทางที่จะทำให้สามารถติดต่อหรือเป็นประโยชน์ในการตั้งราคา
✈ กฎระเบียบ ต้องศึกษาขั้นตอน-ระเบียบต่าง ๆ ในการนำสินค้าเข้าไป
✈ อัตราอากรการนำเข้า รวมไปถึงเรื่องของโควตาและใบอนุญาตด้วย
✈ การขนส่ง เพื่อกำหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง และ
✈ ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าเกี่ยวกับสินค้า ผู้ส่งออกจะต้องมีความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
 สำหรับวิธีการ เลือกตลาด มีหลักการที่ทำได้ 2 วิธีคือ
 วิธีที่หนึ่ง การวิจัยบนโต๊ะ เป็นการวิจัยที่ใช้ค่าใช้จ่ายไม่มาก แต่ข้อมูลที่ได้จะไม่ลึกมาก เพราะเป็นการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เปิดบริการให้สืบค้นข้อมูล เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก สภาหอการค้า สำนักงานต่างๆ ของประเทศคู่ค้า เป็นต้น ซึ่งจะนำเอาข้อมูลต่าง ๆ อาทิ จำนวนประชากร ภาวะการแข่งขัน หรือกฎระเบียบการนำเข้ามาศึกษาย้อนหลัง 3-5 ปี
 วิธีที่สอง การวิจัยโดยออกไปเก็บข้อมูล เป็นการวิจัยที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ผู้วิจัยจะต้องมีประสบการณ์และความรู้การตลาดพอสมควร ซึ่งวิธีนี้แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่โอกาสที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีอยู่มาก เพราะจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของตลาดที่คิดจะส่งออก
 เหล่านี้คือแนวทางที่จะช่วยให้เห็นภาพการทำตลาดส่งออกได้ชัดเจนขึ้น นอกเหนือจากการต้องเข้าไปขอความรู้ความเข้าใจจากหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการส่งออกเป็นอันดับแรก


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี