ch-culture
นาง จุฑารัตน์ แพวงษ์จีน

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย


ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๔๙

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย  ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ปี พ.ศ.๒๕๔๙

           การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทย ปี ๒๕๔๙  นี้  ส่งเสริมให้ชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วประเทศ  ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เป็นวิธีที่จะช่วยให้คลายจากความเครียด  ความทุกข์  ช่วยให้จิตใจสงบ  มีสมาธิ  จิตใจเยือกเย็นทำให้เกิดปัญญารู้แจ้ง   ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในวันขึ้นปีใหม่แก่พุทธศาสนิกชน
          วัตถุประสงค์
           ๑. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย  ด้วยมิติทางพระพุทธศาสนา  มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองในบรรยากาศที่สร้างความสงบสุข  ร่มเย็น  ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง
           ๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ปี พ.ศ.๒๕๔๙
           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัดโพธิการาม  ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๓๑  ธันวาคม ๒๕๔๘  ณ  วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  จึงขอเชิญชวนชาวชุมพรทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ  ดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๘
           เวลา ๒๒.๓๐ น.  - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  พร้อมกัน ณ บริเวณงานลานโพธิ์  
                                    วัดโพธิการาม
           เวลา ๒๓.๐๐ น.  - พระภิกษุสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์  ในพระอุโบสถ
           เวลา ๒๓.๓๙ น.  - ประธานในพิธี นายพินัย  อนันตพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
                                    เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                  - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                  - เจ้าหน้าที่กล่าวนำอาราธนาศีล
                                  - พระโพธาภิรามมุนี  เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) แสดงธรรมีกถา 
                                    ในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙
           เวลา ๐๐.๐๙ น.  - พระภิกษุสงฆ์  เจริญชัยมงคลคาถา  ย่ำฆ้อง  กลอง ระฆัง 
                                    จุดพลุสี ๙ นัด
                                  - พระโพธาภิรามมุนี  ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์  แด่ผู้ร่วมงาน
                                  - เสร็จพิธี

หมายเลขบันทึก: 10884เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2005 00:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:16 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี