เว่าอีสาน

ซาว (น., ก.)

วันนี้ขออธิบายความหมายของคำว่า "ซาว"  ซึ่งมีหลายความหมายด้วยกันทั้งที่เป็นคำนาม และคำกริยา ดังนี้

ซาว ๑ น. หมายถึง จำนวนนับสองสิบ หรือยี่สิบ ดังผะหยาที่ว่า  "ได้เมียสาวปานได้งัวซาวแม่ ได้เมียแก่ปานได้แม่ซาวคน" (ได้เมียสาวเหมือนได้วัวตัวเมีย 20 ตัว ได้เมียแก่เหมือนได้แม่ 20 คน)

ซาว ๒ ก. หมายถึง คว้าจับไว้  เช่น "ซาวขา ซาวแขน" (คว้าจับขาจับแขน) เช่นว่า "มือซาวใก้ไปมาโลมลูบ" (มือคว้าจับโลมลูบไปมาอยู่ใกล้ ๆ)

ซาว ๓ ก. หมายถึง เอามือควานหา โดยตาไม่ดู หรือมองไม่เห็น  เช่นว่า  "ซาวหาปลาในข่อง" (ความนหาปลาในข้อง)

ซาว ๔ ก. หมายถึง เอาสิ่งของล้างน้ำด้วยวิธีใช้มือคนให้ทั่วเพื่อให้สะอาดแล้วเทน้ำทิ้ง  เช่นว่า  "ซาวเข่า" (ล้างข้าวสารด้วยน้ำให้สะอาดและใช้มือคนให้ทั่วแล้วเทน้ำทิ้งก่อนจะนำไปหุง)

ซาว ๕ น. หมายถึง กลุ่มคนที่มีเชื้อสายเดียวกัน หรือกลุ่มคนที่อยู่ในถิ่นเดียวกัน หรือกลุ่มคนที่มีอาชีพเดียวกัน  เช่น  ซาวลาว, ซาวบ้านนอก, ซาวเมือง, ซาวนา

ซาวน่าม ก. หมายถึง การล้างผัก หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยวิธีแช่น้ำแล้วค่อย ๆ เขย่าต้นผักหรือสิ่งของนั้น ๆ ให้เศษดิน หรือสิ่งสกปรกที่ติดมาให้หลุดไปในน้ำ เช่นว่า "เอาหอมซาวน่ามให่ดินเมิ๋ดก่อนจั่งค่อยมัดเป็นกำ" (เอาต้นหอมล้างน้ำให้ดินหมดเสียก่อนจึงค่อยมัดเป็นกำ)

ซาวไย ก. หมายถึง อาการที่ตัวหนอนชักไยหุ้มตัวเอง  เช่นว่า  "หม่อนซาวไย"  (ตัวหม่อนไหมชักไย)

ซาวยุ่งซาวไย ว. หมายถึง ชุลมุน  เช่นว่า  "จั๊กแมนหยังซาวยุ่งซาวไยกันอยู่นั่นหละ" (ไม่รู้เป็นอะไรชุลมุนกันไปหมด)

ซาวเสียง ก. หมายถึง หยั่งเสียง หรือ หยั่งความคิดเห็น  เช่นว่า "เดี๋ยวกำนันคอยก่อน ผ่อใหญ่บ้านเพิ่นกำลังไปซาวเสียงไทบ้านเพิ่นก่อนว่าไทบ้านจะเห็นนำบ่" (เดี๋ยวกำนันคอยก่อน ผู้ใหญ่บ้านแกกำลังไปหยั่งความคิดเห็นชาวบ้านในหมู่บ้านของแกก่อนว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่)

วันนี้ได้ให้ความหมายของคำว่า "ซาว" ถึง 9 คำ โปรดติดตามคำอื่น ๆ ต่อไปในบันทึกนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชนความเห็น (0)