การฝึกงานของวันอังคารที่ 27/12/48

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     ช่วงเช้าของวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรค่ะ ก็เลยใช้เวลาว่างที่มีฝึกฝีมือและศึกษาการใช้โปรแกรม

  • After Effect
  • Premeire
  • Photoshop

     ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้เพิ่มขึ้นค่ะ

ช่วงบ่าย

  • ได้ Write CD MP 3 ซึ่งเป็น Sound ดนตรีบรรเลงเพื่อใช้ประกอบการทำวิดีทัศน์
  • จำนวน 2 แผ่น

     ด้วยโปรแกรม Nero โหมด Nero Express ตามขั้นตอนที่ได้เคยอธิบายไปแล้วค่ะ ส่วนเวลาที่เหลือก็ใช้ศึกษาเรื่องการใช้โปรแกรม After Effect , Premeire , Photoshop เหมือนเดิม จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ

เป็นการเสร็จสิ้นการฝึกงานของวันนี้.....