วันนี้งานไม่มีให้ทำเลย ได้แต่นั่งในห้องโสตฯ และฟังเพลงไป และเอาผ้ามานั้งเช็คเครื่องมือและสายไฟต่างๆให้สะอาจน่าใช้  งานในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลย