เหลียวหลัง แลหน้า

เตรียมความพร้อมทบทวนเพือ่ถอดบทเรียนโครงการ 1 วางแผนโครงการ 2

                หลังจากตัวแทนคุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณกิจ เข้าร่วมนำเสนอในเวทีมหกรรมจัดการความรู้เมื่อวันที่    1 – 2  ธันวาคม ทีมงานก็ไม่ได้นัดประชุมหารือกัน

                วันนี้ 27 ธันวาคม ฤกษ์งามยามดีนัดคุณอำนวยทั้งหมดมา เหลียวหลัง แลหน้ากัน ณ ห้องสมุดประชาชน มีทีมกองเลขาจาก พช. 2 คน คุณอำนวยจาก 3 พื้น 8 คน อ.จำนง  และทีมประสานจากหน่วยจัดการความรู้ฯ 3 คน เข้าร่วมทั้งหมด 14 คน

ช่วงแรกเป็นการเล่าประสบการณ์การทำกิจกรรมต่าง ๆ (ขณะรอให้ครบองค์ประชุม)                  1.  กิจกรรมจากเวทีการจัดการความรู้แห่งชาติที่มีทีมคุณเอื้อ คุณอำนวยและคุณกิจเข้าร่วม

2.  กิจกรรมของแกนนำชุมชนตำบลบางจากที่เข้าร่วมประชุมร่างแผนการเงินระดับฐานรากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548

และให้แต่ละตำบลเล่าว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างในพื้นที่

ต.บางจาก                

จัดกระบวนการทำงานภายในตำบลโดยแบ่งหน้าที่เป็นฝ่าย 1)ฝ่ายสวัสดิการ 2)ฝ่ายพัฒนาองค์กร 3)ฝ่ายระดมทุน และ4)ฝ่ายพัฒนาอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายในเรื่องของสวัสดิการตำบล และสถาบันการเงินตำบล

                คุณอำนวยชี้แจงว่าช่วงนี้ ต.บางจาก (และอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้)ประสบกับภาวะน้ำท่วมทำให้กิจกรรมต่าง ๆ หยุดชะงัก ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานไปได้

ต.ท่าไร่                

การขับเคลื่อนเรื่องของสัจจะวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนจะเริ่มทีละหมู่ โดยเริ่มที่หมู่ที่ 3 ก่อน และวันที่ 8 มกราคม 2549 จะลงที่หมู่ 8 (จะเน้นทำเป็นรายหมู่บ้านก่อน)

ต.มะม่วงสองต้น

                พร้อม 3 หมู่บูรณาการองค์กรทำสัจจะวันละ 1 บาททั้งตำบล ตอนนี้ร่างแผนคร่าว ๆ คัดเลือกกรรมการตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน 1 กพ.49 พยายามช่วยดึงหมู่บ้านที่ยังอ่อนอยู่

บทบาทของคุณอำนวย

                  คุณภีมได้สรุปเป็น Chart ให้ได้เห็นว่าตอนนี้เรามีทีมคุณอำนวยu พื้นที่ละ 3 คนและมี คุณอำนวยv ซึ่งเป็นตัวแทนจากแกนนำจากเครือข่ายในตำบล โดยประเด็นหลักที่เราสนใจทำกันนั้นมี 2 ประเด็น คือ 1)การสร้างสวัสดิการตำบล 2)สถาบันการเงินตำบล  และได้ถามทีมคุณอำนวยว่าผู้ที่จะร่วมเรียนรู้ต่อไปนั้นมีใครบ้างก็ได้ข้อสรุปในส่วนของทีมคุณอำนวยu ต.บางจาก ทีมเดิมจะขอเรียนและลุยต่อมีพี่พัช (พอช.) พี่เอก (จนท.พัฒนากรอบต.บางจาก) และครูแต้ว ครู กศน. ต.ท่าไร่ ต้องรับสมัครทีมคุณอำนวยเพิ่มเนื่องจากว่ามีคุณอำนวยที่สามารถทำงานได้เข้มข้น 2 คน คือพี่จุรี (พัฒนากร ) และลุงชิน ต.มะม่วงสองต้น ทีมเดิมขอลุยและเรียนรู้ต่อและรับปากกันอย่างมุ่งมั่น ลืมไปคะ..ลาออกจากโรงเรียนไปคนหนึ่งคะ สรุปว่าทีมนี้จากที่มีคุณอำนวย 4 คน ก็เหลือเพียง 3 คน (พี่เสาวคนธ์ ครูสำราญ และครูสาว)

เมื่อได้ความชัดเจนในเรื่องของตัวคุณอำนวยแล้วต่อไปที่จะต้องทำคือการเหลียวหลังไปดูว่าคุณอำนวยมีทักษะ ความรู้อะไรบ้างที่พัฒนาขึ้นจากการได้ร่วมเรียนรู้และยังขาดทักษะด้านใด คือ ให้ถอดบทเรียนของแต่ละคนและของแต่ละทีมแล้วมาร่วมหารือกันอีกครั้งจะได้พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เรายังขาดอยู่ อบรม พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นคุณอำนวย u ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรมนั้นเรียกว่าการถอดบทเรียน พัฒนาทีมคุณอำนวยuทำแผนพัฒนาคุณอำนวย vและพัฒนาเครือข่ายตำบล

                กิจกรรมแลหน้าของเราต่อไป ก็คือ การถอดบทเรียนโครงการ 1 และเสนอการบริหารจัดการโครงการ 2 ต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ได้รับข้อคิดเห็นและมุมมองดีดีจากคุณประมวลที่ชี้ให้เห็นว่าเราควรที่จะทำงานในพื้นที่ 3 ตำบลนี้ให้ชัดเจนและสามารถวัดได้ไปเลยว่าการเข้าไปดำเนินงานของเราทีมงานโครงการนี้ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนจริงหรือเปล่า ระยะเวลาเพียง 6 เดือนไม่สามารถเห็นผลได้ และอาจจะโดนfeedback จาก 3 ตำบลนำร่องในเรื่องของการทำไม่จริงไม่เข้มอย่างนี้เป็นต้น คือต้องการให้เราทำให้เห็นผลชัดเจนตอบคำถามได้ว่าชุมชนเกิดความเข้มแข็งจริงและเห็นถึงความแตกต่างมีบทเรียนที่ดีและสามารถเป็นโครงการนำร่องให้พื้นที่อื่น ๆ ได้ 

                ส่วนเรื่องของโครงการของผู้ว่า 400 หมู่บ้านนั้นให้เรารอดูไปก่อนหากเรามีความชัดเจนในตัวของบทเรียนจาก 3 ตำบลนี้แล้วงานนี้ก็จะเข้ามาหาเราเอง

                ที่ประชุมก็เห็นด้วยและลงมติกันว่าเราจะเดินต่อในพื้นที่ 3 ตำบลนำร่องอย่างเข้มข้น ลงไปจนให้คนในพื้นที่บอกว่าไม่ต้องลงมาแล้วเบื่อหน้าแล้วอยู่นานเกินไป (แซวกันเล่นในเวทีประชุม)จนได้บทเรียนที่ชัดเจนและเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

                แลหน้าต่อไปในตัวกิจกรรมนัดในวันที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 09.30 น – 17.00 น.ณ ห้องสมุดประชาชน เพื่อทำกิจกรรมซึ่งได้ให้การบ้านคุณอำนวยให้ไปถอดบทเรียนทักษะ ความรู้ที่ตัวเองได้และยังขาดอยู่และมานำเสนอกันในเวทีโดยจะมีตัวแทนคุณกิจจาก 3 ตำบล ๆ ละ 3คน มาร่วมให้ข้อเสนอแนะและรับฟังด้วย หลังจากวันที่ 18 มกราคมอีก 1 อาทิตย์ให้เวลาทีมรวบรวมการถอดบทเรียนไปเขียนเป็นเล่มรายงาน (สอดแทรกเนื้อหาของเวทีมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติและเรื่องของโครงการ 2 400 หมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นผลของการดำเนินงานโครงการ 1 ด้วย) เพื่อนำเสนอท่านผู้ว่าในวันที่ 25 มกราคม 2549 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้วางกรอบของการเข้าพบไว้ 2 เรื่อง 1)รายงานผลโครงการ 1 2)หารือการดำเนินงานต่อไป

                โครงการดำเนินการมาถึงธงที่ปักไว้ช่วง 6 เดือน วันนี้ถือเป็นการมาเหลียวหลังแลหน้ากันจริง ๆ คะ ธงต่อไปจะเป็นอย่างไร คณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเก็บรายละเอียดสองข้างทางที่เดินไปสู่ธงนั้นได้แค่ไหน แล้วจะเล่าให้ฟังอีกนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)