คนคอเดียวกัน “ลปรร”(๒)


            หลังจากการประชุมเตรียมงาน UKM ผมเองได้มีโอกาส ทำกิจกรรม F2F กับ อาจารย์ สมลักษณ์ หรือ  ท่าน Beeman เป็นเวลาเกือบสองชั่วโมง ได้ “ลปรร” ประสบการณ์การนำ “เทคนิค การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการสอน นิสิต” ได้ “สัมผัส ตัวเป็นๆ ของ คนคอเดียวกัน” นอกจากจะเจอกันใน Blog รู้สึก “ลปรร” กันได้สาระ และ รับทราบประสบการณ์จริงๆของอาจารย์ สมลักษณ์ เรานั่ง “ลปรร” กันเป็นเวลานาน แถม รองวิบูลย์ ยังให้เปลี่ยนบรรยากาศ ไปเปลี่ยนห้องนั่ง “ลปรร”กันอีกห้องหนึ่ง นับว่าเป็นโชคและวาสนาอีกครั้งในการได้ “สนทนากับผู้รู้อีกท่านหนึ่ง” 


        โดยความเห็นส่วนตัว การ “ลปรร แบบ B2B เป็นเรื่องที่ดี เป็นประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย” แต่การ “ลปรร แบบ F2F หรือ สัมผัสตัวเป็นๆ” ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความมั่นใจที่ได้ประสบกับ ตัวจริง เสียงจริง สัมผัส ที่เป็นมิตร ที่มองตากันแล้ว เสมือน คนรู้ใจที่รู้จักกันมานานนับนาน”


JJ