ประสบการณ์ การสอนการใช้อินซูลิน

“What one has not experienced, one will never understand in print”

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 .. 48 ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับเชิญจากบริษัทอเวนตีส ให้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิกการให้คำแนะนำผู้เป็นเบาหวานในการใช้อินซูลินให้แก่พยาบาลผู้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำผู้เป็นเบาหวาน โดยแต่ละท่านมาจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ราว 80 ท่าน

ดิฉันได้ให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามสั้นๆ โดยมีหัวข้อดังนี้

1.      ระยะเวลาที่ทำงานในหน้าที่ให้คำแนะนำผู้เป็นเบาหวาน

2.      เคยแนะนำผู้เป็นเบาหวานฉีดอินซูลินจำนวนกี่ราย/เดือน

3.      เคยลองแทงเข็มฉีดยาตนเองหรือไม่ ถ้าไม่เคย มีสาเหตุจากอะไร และถ้าให้ลองทำจะลองดู หรือไม่เด็ดขาดเพราะอะไร

คำตอบที่ได้รับจำนวน 69 ท่าน ปรากฎว่าเคยลองแทงเข็มตนเอง 23 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนผู้ที่ไม่เคยลองจำนวน 46 ท่านนั้น เมื่อถามว่าถ้าให้ลองแทงเข็มตนเองจะทดลองไหม มีผู้อยากลองฉีด 25 ท่าน ไม่เอาเด็ดขาด 18 ท่าน ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่คือกลัวเจ็บ (13 ท่านส่วนอีก 3 ท่าน ไม่ตอบคำถามนี้

จะเห็นได้ว่าแม้พวกเราจะคุ้นเคยต่อการใช้เข็มฉีดยาเป็นอย่างดี แต่เมื่อจะต้องทดลองกับตนเองแล้วก็ยังมีความกลัว  การที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ความรู้สึกของการทดลองแทงเข็มตนเอง ซึ่งมีส่วนที่อาจทำให้ไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง  ดังนั้นเวลาให้คำแนะนำเราจึงมักได้ยินพยาบาลพูดกับผู้เป็นเบาหวานว่าไม่เจ็บหรอกค่ะด้วยไม่เคยทดลองนั่นเอง

ทั้งที่ความจริงแล้วการฉีดตนเองนั้นเจ็บนะคะ แต่ไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวมากกว่า

โดยส่วนตัวดิฉันมีความเชื่อว่าการมีโอกาสได้รับประสบการณ์จะช่วยให้การถ่ายทอดคำแนะนำ เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เป็นเบาหวานมากขึ้น ซึ่งตรงตามคำกล่าวของ Isadora Duncan ในหนังสือ The Art of Empowerment (Stories and Strategies for Diabetes Educator) ที่กล่าวว่า “What one has not experienced, one will never understand in print”

สุนทรี นาคะเสถียร ( วิทยากรเบาหวาน )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (0)