เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (26.5)

St. Joseph Hostel

                บริการผู้สูงอายุของ St. Joseph Hostel มีทีมดูแลผู้สูงอายุที่เรียกว่า carer เป็นอาคารชั้นเดียวแต่เป็นกลุ่มของอาคารที่ออกแบบมาอยู่เป็นกลุ่มอาคาร ระหว่างอาคารจัดเป็นส่วนหย่อมร่มรื่น มีห้องพักที่มีความเป็นส่วนตัวคล้ายโรงแรมที่มีห้องพักแบ่งเป็นส่วนห้องนอนและส่วนของห้องพักผ่อนหรือรับรองแขก มีการออกแบบอาคาร พื้น ปลั๊กไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ มีการจัดระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ระบบฉุกเฉิน มีห้องนั่งเล่นพักผ่อนรวม มีห้องสวดมนตร์ทางศาสนาคริสต์ มีห้องประชุมรวมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันทั้งการออกกำลังกายและสันทนาการ

มีบริการอาหารโดยให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนในการกำหนดเมนูอาหารในแต่ละวัน มีระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร มีส่วนที่พักทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนๆในทุกอาคาร คล้ายๆ Nurse station

ได้เข้าไปดูในห้องเก็บยาของผู้ป่วย เขาทำเป็นแฟ้มเฉพาะบุคคลมีช่องเป็นพลาสติกสำหรับเก็บยา แบ่งแฟ้มยาออกเป็น 4 สี คือชมพู ฟ้า ขาว ส้ม มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและดูแล้วเป็นไปตามหลักการของ 5 ส ด้วย มีแฟ้มประวัติของผู้สูงอายุเก็บไว้พร้อมทั้งมีใบรายงานประจำวันคล้ายๆกับที่พยาบาลใช้ในหอผู้ป่วย มีใบวางแผนการดูแลรักษา ( Treatment care plan ) ที่มีช่องตารางให้เติมในแต่ละวันเป็นทั้งแบบประเมินประจำวันและแบบบันทึกการให้การรักษาแบ่งออกเป็น 4 ช่องคือ care need, goals, interventions, evaluations ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นคล้ายใบ order มี 5 ช่องเป็น date, identified problems, Goals / expected outcomes, intervention / Action, Evaluated date / initial

มีการรับรองคุณภาพของสถานบริการจาก The Aged Care Standards and Accreditation Agency โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)