ภาพบรรยากาศวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผมเลยถือโอกาสเรียกบรรยากาศนี้ว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์

   เมื่อวานท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ได้ไปเดินสายสวัสดีปีใหม่กับคณบดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน (ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย) และผมได้ติดตามท่านคณบดีไปด้วย ความจริงท่านคณบดีต้องการให้รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาติดตามไปเพื่อแนะนำผู้บริหารของคณะด้วย แต่ผู้บริหารของคณะส่วนใหญ่ติดภารกิจ โดยเริ่มจากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และไปสวัสดีปีใหม่ท่านสุดท้ายที่ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เนื่องจากท่านนัดประชุมและทานข้าวกลางวันที่หน่วยประกันคุณภาพ ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากท่านคณบดีทั้ง 2 ท่านติดภารกิจ วันพรุ่งนี้เวลา 9.00 น. ทางคณะสหเวชศาสตร์ จะเริ่มไปสวัสดีปีใหม่ให้ครบในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผมเลยถือโอกาสเรียกบรรยากาศนี้ว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์

1.

 ภาพบรรยากาศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์

 2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ภาพที่ 1 คณบดีสวัสดีปีใหม่ผศ.ดร.วิบูลย์
  • ภาพที่ 2 คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  • ภาพที่ 3 คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  • ภาพที่ 4 คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  • ภาพที่ 5 คณบดีสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)