เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (26.6)

ตารางเวลาการให้บริการในSnt. Joseph Hostel เดือนพฤศจิกายน 2548

           ในแต่ละเดือนจะมีการจัดรายการกิจกรรมในแต่ละวันของเดือนไว้ให้  อย่างตอนที่เราไปดูเป็นตารางในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีการกำหนดไว้ว่าในทุกวันอังคารเวลา 8.30 น. จะมีช่างทำผมมาบริการ ส่วนกิจกรรมตามเวลาอื่นๆ

Week 1

วันอังคารที่ 1 เก้าโมงครึ่งเช้าเข้าห้องสมุด, Melbourne Cup Day, บ่ายสามโมง เข้าโบสถ์

วันพุธที่ 2 เก้าโมง Lolly Trolley, 9.15 ออกกำลังกายเบาๆ, 13.30 Daphne Sings (RAO Meeting น่าจะเป็นการประชุมชมรมผู้สูงอายุ)

วันพฤหัสที่ 3 Rent weak  9.15 Bus to Town, 11.15 Catholic Mass, 13.15 Physio exercise

วันศุกร์ที่ 4 Bowls with Marj & John, 13.30 Reg & Nancy’s Happy Hour

วันเสาร์ที่ 5 เวลา 9.30 Square Dancing

วันอาทิตย์ที่ 6 เวลา 9.30 Video

Week2

วันจันทร์ที่ 7 , 8.30 Delta Dogs, 9.15 Tai Chi, 13.30 Hoy

วันอังคารที่ 8 เก้าโมงครึ่งเช้าเข้าห้องสมุด, 13.30 Pottery with Del

วันพุธที่ 9 เก้าโมง Lolly Trolley, 9.15 ออกกำลังกายเบาๆ, 13.15 Bus Trip Bongi Bongi

วันพฤหัสที่ 10 เวลา 9.15 Bus to Town, 11.15 Catholic Comm, 13.15 Physio exercise

วันศุกร์ที่ 11เวลา 9.00 Causal Bowls, 13.15 Exercise Video, 13.30 Foot spas

วันเสาร์ที่ 12 เวลา 9.30 Square Dancing

วันอาทิตย์ที่ 13 เวลา 9.30 Video

Week3

วันจันทร์ที่ 14 เวลา 8.30 Delta Dogs, 9.15 Tai Chi, 10.30 Uniting Church, 13.30 Bingo

วันอังคารที่ 15 เวลา 9.30 Library, 10.30 Garden Club, 13.30 Bluebirds, 15.00 Anglican Church (12.30 CQI Staff)

วันพุธที่ 16 เวลา 9.00  Lolly Trolley, 9.15 ออกกำลังกายเบาๆ, 13.15 Bus Trip Woolgoolga Lake

วันพฤหัสที่ 17 Rent week เวลา 9.15 Bus to Town, 11.15 Catholic Mass, 13.15 Physio exercise

วันศุกร์ที่ 18เวลา 9.00 Bowls with Marj & John, 13.15 Exercise Video, 13.30 Foot spas

วันเสาร์ที่ 19 เวลา 9.30 Square Dancing, 13.45 Harbour Lights

วันอาทิตย์ที่ 20 เวลา 9.30 Video

Week4

วันจันทร์ที่ 21 เวลา 8.30 Delta Dogs, 9.15 Tai Chi, 10.30 Carmel’s Sing-a-long, 13.30 Hoy

วันอังคารที่ 22 เวลา 9.30 Library, 10.30 Ballroom Dancers, 13.30 Pottery with Del

วันพุธที่ 23 เวลา 9.00  Lolly Trolley, 9.15 ออกกำลังกายเบาๆ, 9.30 Red X Cosmetic Care, 13.15 Bus Trip Urunga (14.00 Staff meeting)

วันพฤหัสที่ 24 เวลา 9.15 Bus to Town, 11.15 Catholic Comm, 13.15 Physio exercise

วันศุกร์ที่ 25 เวลา 9.00 Causal Bowls, 13.15 Exercise Video, 13.30 Foot spas

วันเสาร์ที่ 26 เวลา 9.30 Square Dancing

วันอาทิตย์ที่ 27 เวลา 9.30 Video

Week5

วันจันทร์ที่ 28 เวลา 8.30 Delta Dogs, 9.15 Tai Chi, 10.30 Trish’s Clothing, 13.30 Bingo

วันอังคารที่ 29 เวลา 9.30 Library, 10.30 Garden Club

วันพุธที่ 30 เวลา 9.00  Lolly Trolley, 9.15 Light exercises, 13.15 Bus Trip Moonee

           การดูงานบริการผู้สูงอายุนั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดบริการผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลบ้านตากได้ ซึ่งเราได้มีการทดลองจัดบริการผู้สูงอายุแบบDay care ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการมาก โดยมีพยาบาลที่จบการพยาบาลผู้สูงอายุมาและได้จัดตั้งงานการพยาบาลผู้สูงอายุขึ้น การได้งานที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ช่วยให้มองการดูแลผู้สูงอายุได้ชัดขึ้น มีแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุมากขึ้น ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้เสนอของบประมาณสนับสนุนเพื่อการปรับด้านอาคารสถานที่ที่จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุปรับปรุงอาคารไลออนส์เมืองตากอุทิศ  โดยน่าจะเป็นบริการร่วมกันทั้งแบบ Nursing home และ Hostel มีการรวมทีมผู้ดูแลเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีตารางการให้บริการทั้งแบบรวมกลุ่มและรายบุคคล จะจัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทำเป็น Elderly rehabilitation ward หรือ Aged care unit ขึ้น

          ตอนนี้มีการเตรียมทีมและได้ทำโครงการนำร่องไปแล้ว เพื่อทดลองจัดตารางเวลาในการให้บริการ เพื่อดูว่าจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง เมื่อได้ดูตารางของที่ออสเตรเลียทำให้ได้แนวทางมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)