เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน) (2)

ถอดบทเรียน 6 เดือน

การจัดการความรู้ในฐานะนวัตกรรมกรรมในการจัดการองค์กร

ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษแห่งนวัตกรรม เป็นบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งภูมิปัญญาของมนุษยชาติ (Knowledge is Power) ซึ่งได้พัฒนาไปในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์
   1. ไปสู่การบินเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพลังความคิดของพี่น้องตระกูลไร้ท์ ค.ศ.1903 ได้ผลิตเครื่องบินสามารถบินได้เพียง 10 วินาที ไปได้แค่ 100 หลา อีก 30 ปีต่อมา สามารถผลิตเครื่องบินโดยสารลำแรกที่มีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรม DC-3
   2. จากพลังงานดิบไปสู่พลังงานบริสุทธิ์ ถ่านหิน น้ำมัน สารอินทรีย์เคมีต่าง ๆ เช่น แอลกฮอล์และสารอื่น ๆ ที่ประกอบด้วย คาร์บอน และไฮโดเจน เป็นหลัก ซึ่งสามารถนำพลังงานปรมาณู มารักษาคนไข้โครมะเร็ง ผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นก็พัฒนาต่อไปจนสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
   3. เทคโนโลยีชีวภาพกับการ Cloning ด้ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ความลี้ลับเกี่ยบกับ Genes และ Chromosome ได้ถูกเปิดเผยออกมา จากนั้นก็พัฒนาเป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในร่างกายมนุษย์ จนในที่สุดก็สามารถโคลนนิ่ง
   4. อิเล็กทรอนิกส์กับระบบสารสนเทศ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe, มูลค่า 20 ล้านบาท, ใช้แอร์ 10 ตัน มูลค่า 10 ล้านบาท CPU – RAM เพียง 0.2 เมกะไบท์ จากนั้นก็พัฒนาเป็นเครื่อง PC ราคาลดลงเหลือเพียง 4 หมื่นบาท (ลดลง 50 เท่า) ประสิทธิภาพเพิ่ม 80 เท่า จากนั้นก็พัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ไมโครเวฟ ดาวเทียม สายใยแก้วนำแสง และในที่สุดก็พัฒนาเป็น Information Technology (Computer System, Data Communication System, Datab Base Management System)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)