สวัสดี ครับ กว่าจะได้บันทึก ก็พ้นเที่ยงคืนเสียแล้ว ก็..เลยหยุดไว้เท่านี้ก่อน นะ