การประชุมอย่างเป็นทางการ  ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การแชร์ความรู้ระหว่างกัน เกิดช่องว่างขึ้นได้  เพราะในการประชุมอย่างเป็นทางการ  ทุกอย่างเกือบจะต้องเนี๊ยบ  การแต่งกาย การตอบคำถาม การสื่อสาร  เพราะเหตุนี้ดิฉันคิดว่าการประชุมอย่างเป็นทางการ  ก็ถือเป็นอุปสรรคของ  Knowledge sharing  เหมือนกันค่ะ