ทฤษฎีสามโลกของมนุษย์ : 10 World of Body

โลกของกาย  ผมขอใช้คำภาษากลางว่า "World  of Body" หรือใครจะเติมว่า " The World of Body" ก็ได้ครับ

โลกของกายจะเเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ "วัตถุ"เป็นส่วนใหญ่ครับ  ขอบเขตของโลกของกายจะเริ่มต้นจาก "ประสาทรีเซ็พเตอร์"  "รับ" ข่าวสารจากโลกภายนอกกาย ผ่านเข้าไปในร่างกายโดยเดินทางจากประสาทนำเข้า ไปสิ้นสุดที่ปลายประสาทนำเข้านั้นซึ่งเชื่อมต่อกับระบบประสาทสมองบริเวณซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ของแดนรับรู้สึกนั้นๆในที่แต่ละแดน  เช่น  ถ้าจากตาก็จะไปที่ ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ที่แถวๆท้ายทอย เมื่อ "ถึงตรงนั้น" ก็จะ "เกิดการรู้สึกเห็น" เรียกว่า "รู้สึกสัมผัส"  ถ้าเดินทางจากประสาทหู  ก็จะไปเกิด "ความรู้สึกได้ยิน"  หรือ "รู้สึกสัมผัสการได้ยิน" ที่บริเวณคอร์เท็กซ์แถวๆขมับ  เป็นต้น  ต่อจากนั้นก็จะเป็น "กิจกรรม" ของระบบประสาทสมอง ซึ่งถูกกระตุ้นให้แสดงกิจกรรมต่อเนื่อง  โยงใยสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย  กระบวนเหล่านี้เราเรียกกันว่า "กระบวนการรับรู้"  "กระบวนการคิด" ไปเรื่อยๆ  ถ้าสารที่เข้ามานั้นเป็น "โจทย์ปัญหา"  กระบวนการคิดก็จะเป็น "การคิดแก้ปัญหา" ไปจนกระทั่งได้คำตอบ และตัดสินใจตอบสนองออกมา ผ่าน "ระบบประสาทส่งออก" (Efferent Fibers) ไปแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกที่กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆ

เหตุการณ์นับจากสารนำเข้าไปจนถึงการเกิดรู้สึกสัมผัส  "เป็นกระบวนการทางกาย"  ส่วนที่ต่อจากนั้นไปเป็น "กระบวนการทางปัญญา"หรือเรียกรวมๆกันว่า "จิต" (Mind) ครับ

ถ้ากระบวนการทางปัญญานั้น "ตอบสนองต่อกระบวนการทางกายเพื่อให้เกิดความสุขระยะสั้นเป็นสำคัญแล้ว  เหตุการณ์เหล่านั้นก็จัดเป็นโลกของกาย"

เรื่องของการรู้สึกสัมผัส "รส" เช่น รสหวาน เปรี้ยว เค็ม มัน ขม อร่อย หรือ เรื่องเกี่ยวกับ การรู้สึกสัมผัส "กลื่น"  หอม  เหม็น  หรือการรู้สึกสัมผัสทางผิวหนัง  เช่น เล้าโลม  ลูบคลำ  บีบนวด ฯลฯ ก็อธิบายได้ในทำนองเดียวกัน  คือล้วนแต่จัดเป็น "โลกของกาย"

โลกของกายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ความสุขระยะสั้น"  เช่นการกอดรัด เล้าโลม เพื่อการเสพสังวาส ก็จะเกิดความสุขชั่วครู่  เสร็จแล้วความสุขนั้นก็หมดไป  เลือนหายไป  ถ้าเราดูในจอทีวี  เราจะเห็น "การยั่วยุ"ทางกามารมย์แทบทกชั่วโมง  นับแต่การเปลือยบางส่วน ส่ายไปมา ในขณะร้องเพลง  จะขายเหล้าก็ต้องใช้ภาพเปลือยมายั่วยุ  จะขายรถก็ต้องหารูปคล้ายเปลือยมาประกอบ  แม้หนังสือพิมพ์ ภาพยนต์ ฯลฯ เกือบทุกอย่าง  ต้องใช้วิธี "กระตุ้นโลกทางกาย" เกือบทั้งสิ้น  คนที่ถูกกระตุ้นให้คนลุ่มหลงกับ "โลกทางกาย" เพื่อ "ความสุขระยะสั้นอยูเป็นนิจ" แล้ว  โลกแห่งความคิดของเขาก็จะ "รับใช้" โลกของกาย  ในแต่ละวัน  เขาจะ "คุยกันแต่เรื่องเหล่านี้"  --- เรื่องสุรา  นารี  เรื่องกิน  เรื่องเล้าโลม ลูบคลำ ฯลฯ

น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่ง !!

โลกของกาย "มีร่วมกัน" ทั้งในมนุษย์และสัตว์   ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของสมอง  หรือความมี - ไม่มี สมอง

ยังโชคดีที่เรายังมีศาสนาคอยยับยั้งเอาไว้บ้าง

แต่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จ ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EMPIRICAL THEORIESความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#โลกของกาย world of body

หมายเลขบันทึก

106813

เขียน

27 Jun 2007 @ 18:34
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 19:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก