ดีใจกับหัวข้องานวิจัยผ่านแล้ว 2 หัวข้อเลย

ยังตัดสินใจเลือกทำไม่ได้

หัวข้องานวิจัย

หัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

คำถามการวิจัย

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราดเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด (ตามกรอบแนวคิดของเพนเดอร์ 6 ด้าน)

เรื่องที่ 2

หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทย

คำถาม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทยเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัวไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (4)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.5
เขียนเมื่อ 
     ยินดีด้วยครับ
Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ขั้นตอนต่อไปคือการทบทวนวรรณกรรม

Mr_jod
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

สรุปทำหัวข้องานวิจัยที่ 2 แต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุขของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย

ส่วนรายละเอียดต่างๆจะเขียนเพิ่มเติ่มต่อท้ายไปเรื่อยๆดูรายละเอียดที่ลิ้งด้านบน

sky_
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

กำลังหาหัวข้อทำสารนิพนธ์อยู่ น่าอิจฉาจังคุณผ่านตั้ง2เรื่องสุดยอดเลยค่ะ