ระวังธนบัตรปลอม ใบละ 1,000 ที่ขึ้นต้นด้วย 8A... หรือลงท้ายด้วย ...1616, 1617 ผู้ที่มีอยู่ในครอบครองก็มีความผิด (หากไม่รู้ตัว ก็จะเสียเวลาพิสูจน์ครับ)

     ผู้สนใจจะขอทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธนบัตร ธนบัตรปลอม ธนบัตรชำรุด ขอเอกสารวิธีสังเกตธนบัตรปลอม หรือวิธีตรวจพิสูจน์ธนบัตรปลอม ฯลฯ ติดต่อได้ที่ธนคารแห่งประเทศไทย งานเผยแพร่ ส่วนประกันคุณภาพ โทร. 0-2356 -7293

รับข่าวจาก Mail ที่ฝากมาให้ครับ เห็นเป็นสาระและมีประโยชน์กับสังคมจึงนำมาลงบันทึกไว้