วัยรุ่นอเมริกันวันนี้ (2548)

วัยรุ่นอเมริกันวันนี้ (2548) ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายถึง 1 ใน 3 และเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต

รองศาสตราจารย์ นพ.เมอซีเดส คาร์เนธาน รองศาสตราจารย์สาขาเวชกรรมป้องกัน แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเธิร์น สหรัฐฯ ได้ทำการศึกษาวิจัยสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นอเมริกันพบว่า วัยรุ่นอเมริกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง (12-19 ปี) 34 % หรือประมาณ 1 ใน 3 ไม่ผ่านการทดสอบด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า (treadmill) นาน 8 นาที

คนที่มีสมรรถภาพทางกายไม่แข็งแรง (poor fitness) มีโอกาสเป็นโรคน้ำหนักเกินหรืออ้วน 2-4 เท่าของคนที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลางหรือแข็งแรง มีขนาดรอบเอวมากกว่า โคเลสเตอรอลสูงกว่า และความดันเลือดสูงมากกว่า

วัยรุ่นอเมริกันผู้หญิงเป็นโรคความดันเลือดสูง 4 % วัยรุ่นผู้ชายเป็นโรคความดันเลือดสูง 2 %

การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ทำการสำรวจวัยรุ่น 2,205 คน ในปี 2542-2545 รายงานเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกัน (American medical association)

ผู้เขียนเสนอว่า น่าจะมีการศึกษาเช่นนี้ในคนไทยบ้าง เราๆ ท่านๆ จะได้ทราบข้อมูลว่า คนไทยแข็งแรงหรืออ่อนแอในระดับใด

แหล่งข้อมูล: