๑๓ ก.ค.๒๕๕๐ วันเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน


หลักการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ก็ใช้หลักการเรียนรู้ผสมผสานทั้งในห้องเรียนและเรียนรู้งานหน้างานของตนเองแบบ ATM ซึ่งย่อมาจาก action based training model ซึ่งจะไม่แยกงานเรียนออกจากงานที่ทำเด็ดขาด เมื่อต่างคน ต่างทีม ต่างหน่วยงานไปทำในพื้นที่ ในหน้างานของตนเองเสร็จแล้ว ก็เข้าห้องเรียนคุณอำนวยเพื่อเล่าถึงวิธีการทำของตน เป้าหมายใหม่ที่จะทำให้คุณอำนวยได้ใช้เป็นวััตถุดิบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ กันต่อไป

เที่ยงตรงวันนี้ผมก็ได้พบกับ อ.ภีม จาก มวล.น้องพัชนี จาก พอช.คุณชาญวิทย์ จาก สนง.เกษตรจังหวัด น้องสำราญ และ น้องมนัสชนก จาก กศน. น้องวิเชียร ไทยเจริญ และคณะจาก รพ.มหาราช อีกสองคน รวมสามคน และพี่แมว จาก พมจ.นครศรีฯ รวม ๑๐ คน ตามนัด ที่ห้องประชุมวัดสระเรียง ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  กินไปคุยไปเรื่องแนวทางการเคลื่อนงานโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน พมจ.โดยหัวหน้าธีระศักดิ์เป็นสปอนเซอร์ข้าวกลางวัน

จากที่คุยกันที่โต๊ะกินข้าวปรากฏว่าเป็นโต๊ะยาว คุยกันไม่ทั่วถึง ประกอบกับคณะที่มาจาก ร.พ.มหาราช กินกันมาแล้ว เราจึงขยับมาคุยกันต่อในห้องประชุมที่ อ.ภีม กำลังจะเป็นวิทยากรให้ความรู้นั่นแหละเป็นที่พูดคุย ลากเก้าอี้มาทำวงเป็นวงกลมเข้า ใช้เวลาราวๆครึ่งชั่วโมง ทุกคนช่วยกันเสนอความเห็น

ในที่สุดต่อไปนี้คือข้อสรุปของเรา 

โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่จะพัฒนาตนเองเป็นคุณอำนวย  ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ ภาคประชาชน ยุทธวิธีดึงผู้เรียนที่จะเข้าร่วมเรียนรู้จะใช้้วิธีปากต่อปากบอกต่อๆกันไป  พิจารณาคนที่มีใจอยากทำและอยากพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร  พัฒนางาน  เป็นหลัก ไม่เน้่นที่ตำแหน่งติดตัว ไม่เน้นที่จำนวนนักเรียนมาก แต่อย่างน้อยต้องหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งห้องเรียน ผู้เรียนอย่างน้อย ๒๐ คน

โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนเน้นการทำงานนอกกระบบ นอกกรอบ  เพื่อนำชุดความรู้ ข้อค้นพบ ประสบการณ์ มาเสริมการทำงานในระบบ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อหรือหนุนเสริมประสบการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเข้าด้วยกัน ไม่อยากให้มองเป็นศัตรูคู่อริกัน เพราะทุกคนที่มาก่อการ(ดี)ก็ล้วนแล้วแต่มาจากภาคราชการ หรือภาครัฐด้วยกันทั้งสิ้น อาจารย์ภีมรับปากว่าจะเชื่อมแนวคิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนนี้ให้วงเรียนรู้คุณเอื้อจังหวัดซึ่งคือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรู้รับทราบและได้ให้การหนุนเสริมด้วยหากเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของคุณอำนวย อย่างน้อยคุณเอื้อทั้งหลายก็จะได้เข้าใจเจตนาของคุณอำนวยคนที่อยากพัฒนาสมรรถนะตนเอง อาจจะใช้เป็นเหตุผลในการอนุมัติ อนุญาต ให้ไปทำกิจกรรมในหน้าที่ของคุณอำนวยได้ หรือหนุนเสริม หรือให้การสนับสนุนปัจจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรได้ ไม่ใช่ให้คุณอำนวยต้องหลบต้องซ่อนไปทำกิจกรรมดีๆ ถือว่าเขาทั้งหลายไปทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างน่าภาคภูมิใจ ผมเข้าใจว่าอาจารย์ภีมคงจะนำประสบการณ์จากการทำโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนที่ทำนำร่องในพื้นที่สามตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อกลางปี ๒๕๔๘ มาเป็นบทเรียนแน่นอน ซึ่งผมเองก็อยู่ในทีมคุณอำนวยโครงการฯนั้นด้วย เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วย ว่าโครงการนั้นไหลลื่นไปได้ด้วยดีและยั่งยืนต่อมาจนปัจจุบันเพราะการพบปะกันบ่อยๆ พัฒนาตนเองกันบ่อยๆของคุณอำนวยโดยที่ไม่มีใครบังคับเลยนั่นเอง ออกมาจากใจที่อยากจะทำ อยากจะพัฒนาตนเองก่อนเป็นที่ตั้ง แล้วลงมือทำอย่างไม่เป็นทางการ งานจึงออกมาดี นับว่าอาจารย์ฉลาดที่จะหยิบฉวยบทเรียนดีๆมาขยับทำต่อให้มีผลมากขึ้นในวงกว้าง

หลักการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ก็ใช้หลักการเรียนรู้ผสมผสานทั้งในห้องเรียนและเรียนรู้งานหน้างานของตนเองแบบ ATM ซึ่งย่อมาจาก action based training model ซึ่งจะไม่แยกงานเรียนออกจากงานที่ทำเด็ดขาด เมื่อต่างคน ต่างทีม ต่างหน่วยงานไปทำในพื้นที่ ในหน้างานของตนเองเสร็จแล้ว ก็เข้าห้องเรียนคุณอำนวยเพื่อเล่าถึงวิธีการทำของตน เป้าหมายใหม่ที่จะทำให้คุณอำนวยได้ใช้เป็นวััตถุดิบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ กันต่อไป

สถานที่เรียนก็จะหมุนหรือโมบายไปตามหน่วยงานต่างๆที่ผู้เรียนจะได้เสนอตัว ทั้งที่ออฟฟิศ และในพื้นที่ปฏิบัติการ

โรงเรียนคุณอำนวยแห่งนี้ยึดหลักพึ่งตนเองก่อน ในทุกๆด้านแม้แต่ด้านความรู้ประสบการณ์หรือเนื้อหาหลักสูตรที่จะใช้เรียนรู้ก็ตาม สำรวจ ค้นหา ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือความชำนาญของเหล่าคุณอำนวยด้วยกันที่มีอยู่ก่อน เกินกำลังแล้วจึงจะพึ่งพาจากแหล่งผู้รู้จากผู้มีประสบการณ์จากภายนอก

ผู้เรียนโรงเรียนนี้จะใช้วิธีการพบปะทั้งแบบ F2Fและ ฺB2B M2M สำหรับ B2B นั้น ทุกคนมีบล็อกหมดแล้ว ยกเว้น ร.พ มหาราช และ พมจ. ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็เร่งอยากจะให้ไปแนะนำแล้วในวันนี้เช่นกัน อย่างไงๆเรื่องนี้ก็อยู่ในหลักสูตรเรียนรู้อยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องใจร้อน

กำหนดการที่จะ F2F หลักการตกลงกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย

โรงเรียนคุณอำนวยแห่งนี้มีแต่ให้กับให้ครับ ให้กันเองก่อน กำหนดให้กันเองก่อนแบบ care&share&learn ครั้งแรกวันที่ ๑๓ ก.ค.๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะเรียกว่าเปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนกันก็พอจะได้นะครับ ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยทีมคุณอำนวยเมืองไทยแข็งแรงจะรับเป็นเจ้าภาพ สปอนเซอร์ น้องพัชนี จาก พอช.ให้เงินเลี้ยงข้าวกลางวัน ร.พ.มหาราช ให้ห้องประชุมพร้อมวัสดุในการเรียนรู้และเบรค ๑ มื้อ

จึงอยากจะเชิญเพื่อนผองน้องพี่ เครือข่ายทั้งหลาย ทั้งที่เขียนบล็อกและไม่เขียนบล็อกในเมืองนครศรีธรรมราช จะเป็นคุณเอื้อก็ได้นะครับไม่ได้ต้องห้ามแต่อย่างไร หากสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะตนเองในหน้าที่คุณอำนวยแล้วละก็ ก็ขอเชิญแจ้งชื่อเลยนะครับ สำรองที่นั่งนะครับ งานนี้ฟรีทุกอย่าง ได้รายชื่อและจำนวนแล้ว ผมจะได้แจ้งฝ่ายสปอนเซ่อเขาตั้งค่าใช้จ่ายต่อไปครับ  รับจำนวนจำกัด ๒๐ ท่านเท่านั้น สำหรับเอกสารที่จะแจกกรุณาทำสำเนามาให้พอจำนวนด้วยนะครับ....เรียนรู้การให้เป็นพื้นฐานครับ

เนื้อหาเรียนรู้แรกคือการค้นหาหัวปลา หรือเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะตนเองของคุณอำนวยแต่ละท่านครับ

อย่าลืมเตรียมเรื่องเล่าที่จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำหน้าที่คุณอำนวยที่ท่านทำอยู่ด้วยนะครับ

หมายเลขบันทึก: 104582เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2007 15:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:06 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)
 • ดีจังเลย
 • ต้องตามเก็บเกี่ยวต่อแล้วละ ... เผื่อจะเลียนรู้ ด้วยคนค่ะ

คุณหมอนนทลี ครับ

            คงจะได้นำเอาความรู้หลักสูตร FA&Note ของกรมอนามัยมาปรับใช้ในโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนแน่นอนครับ...คุณหมออย่าลืมคิดค้นความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับ....ขณะนี้ผู้บริโภครอเรียนรู้(เลียนรู้)อยู่อย่างใจจดใจจ่อหละครับ

สวัสดีครับอ.นง   ผมตั้งใจมาแวะเยี่ยม ต้องขอชื่นชมครับ เป็นวิธีคิดที่สุดยอดครับ

มาจองคิวไว้ก่อนครับ

ผมและทีมงาน ศวพถ.สัก 3-4 คนอ จะไปร่วมเรียนรู้ พบปะมิตรสหาย เพื่อขอแสดงความยินดีในคราวเปิดโรงเรียนนี้ด้วยคนนะครับ  และขอดูแลตัวเองนะครับ อาจารย์พี่บ่าว ที่เคารพรัก

อีกครั้งครับ ขากลับผมจะรับพี่สาวผมมาร่วมประชุม PCU Innovation (14-15 ก.ค.50) ที่หาดใหญ่ด้วยเลย นะครับ อาจารย์พี่บ่าวฯ

คุณสายันห์ครับ

             สุดยอดคุณอำนวยอย่างคุณสายันห์มีอะไรจะแนะ จะนำ จะให้ จะแบ่งปัน ให้พวกเราที่กำลังจะเริ่มต้นพัฒนาตนเองก็อย่างได้เกรงใจนะครับ....เชิญเลยครับ

น้องชายขอบ น้องบ่าวที่นับถือ

 • ยินดีมากๆที่น้องบ่าวที่นับถือของพี่จะยกทัพหลวงมาสมทบ
 • ช่วยนำกระบวนการแลกเปลี่ยนอย่างที่ทำที่ตรัง(กรมควบคุมโรค)ร่วมกับ อ.ภีม นะครับ ให้เห็นสมรรถนะที่จำเป็น ขณะนี้ยืนอยู่ตรงจุดใด จะก้าวไปให้ถึงไหน จับคู่กับใครแลกเปลี่ยนกัน ฯลฯ
 • กำหนดการแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู้ พี่จะได้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบนะครับ
 • รับน้องก้ามปู โรงพยาบาลชุมชนเขาชัยสนมาด้วยนะครับ
 • มีอะไรก็บอก แจ้ง ทั้งในบล็อกและเมล์ได้เลยครับ
 • พี่ดีใจมากๆ...ขอบอก
เรียนอ.นง ครับ       ขอลปรร.ด้วยครับ นะครับ  คำว่าTeam มีคาถาอยู่ 3 คำคือ ใจมา  แบ่งปัน  ยั่งยืน นะครับ

คุณสายันห์ ครับ

               ขอบคุณสำหรับคาถาทำงานเป็นทีม....นับถือๆ...

คุณชาญวิทย์-นครศรีฯ

            ผมตามไปดูแล้วและฝากไว้ด้วยสองภาพครับ

เรียนครูนง

 • ขอบคุณมากคะ
 • เข้ามาหลายครั้งแล้วคะว่าจะสมัครเป็นนักเรียนด้วยคนคะ
 • แต่  กล้าๆ กลัว ๆ อยู่คะ
 • วันนี้ขอยื่นใบสมัครนะคะ
 • ขอบคุณมากคะ
             ดีใจที่น้องก้ามปูตัดสินใจเข้าร่วมเป็นครูและ นร.ใน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน...วงเรียนรู้นี้จะมีอะไรบ้าง จะแจ้งเร็วๆนี้ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท