GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เยี่ยมจังหวัด เสาะหา Training Needs และ ประสานความร่วมมือ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐

จังหวัดขอนแก่น การจัดการความรู้ และ การพัฒนาจังหวัด

เยี่ยมจังหวัด เสาะหา Training Needs และ ประสานความร่วมมือ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐

 ตามที่สำนักงาน ก.พ ได้มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลาสองปี เพื่อเป็นการ "สร้างความร่วมมือ ระหว่างจังหวัด สำนักงาน ก.พ และ ทีมงาน ม.ข" จึงได้ ประสานงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อ "ประสานความร่วมมือ และ สอบถามความต้องการในการจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาคน งาน และ องค์กร"

 ภาพข้างล่าง "เสาะหาความต้องการ ประสานความร่วมมือ"

หลักสูตรปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น และ ม.ข โดยทีมงานจาก ก.พ ท่านที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 10375
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)