GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR_IQA 2547

Learning During and learning After (IQA_KM Integration)

AAR_IQA 2547

 ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่าง( Learning During )ที่ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้รับการประเมินการประกันคุณภาพจากผู้ประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้หลังการรับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ( Learning After ) โดยทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ทบทวน "ประเด็นจากองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน และ เตรียมการเพื่อไปวางแผนพัฒนาเพื่อปรับแผนการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ การปรับแผนดำเนินการประจำปี ๒๕๔๙ วางแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๐"

"ทบทวนชีวิต"(L.A ที่ ม.ข) "พิชิตเป้าหมาย"(Passion Plan 49-50 เมืองมุก)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmiqaintegration
หมายเลขบันทึก: 10373
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)