จัดตั้งทีมงาน KM

ทีมงาน

เรียน คุณพรสกล

           วันนี้ได้นำเรียนเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์การให้ท่านสรรพากรพื้นที่ชุมพรทราบ ว่าจะต้องจัดตั้งทีมงานและแบ่งกลุ่มภารกิจ กำหนดวิสัยทัศน์ของการทำ KM กำหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะย่อยอย่างไรในเบื้องต้น ปรากฏว่า ท่านสรรพากรพื้นที่ให้ไปเขียนแผนปฏิบัติการมาเลยค่ะ อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สท.ชุมพรความเห็น (1)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ท่านสรรพากรอาจจะอยากพิจารณาว่า  ทีมงานชัดเจนหรือไม่  ก็ขอให้เอาขั้นตอนการดำเนินKM ในเอกสารมาเขียนเป็นขั้นตอนในแผนปฏิบัติการน่าจะทำให้ท่านสรรพากรเห็นภาพรวมทั้งหมดครับ

                                     พรสกล  ณ ศรีโต