เส้นทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ
            ใน งาน HA Forum ที่มหาวิทยาลันนเรศวร เมื่อวันที่ ๗ กค. ๔๘ ผมได้รับเชิญให้บรรยายนำในหัวข้อข้างบน     ผมได้บรรยายในลักษณะของการทำ AAR การทำงานของ สคส. ตลอดเวลา ๒ ปีเศษ  ว่าได้รับความรู้อะไรมาบ้าง เน้นความรู้เพื่อการปฏิบัติ     แล้วเอามาเล่าในการบรรยายครั้งนี้    ผู้สนใจซื้อ CD บรรจุ narrated PowerPoint ได้ที่ สคส.   ราคา ๑๐๐ บาท    ไม่ห้ามการนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ต่อ
วิจารณ์ พานิช
๑๑ กค. ๔๘