ประวัติโรงพยาบาลลำทะเมนชัย

ประวัติโรงพยาบาล

ข้อมูลทั่วไปกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย

กิ่งอำเภอลำทะเมนชัยแยกจากอำเภอชุมพวง เมื่อ พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ห่างประมาณ 130 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 325 ตารางกิโลเมตร การคมนาคม ถนนชุมพวง - ทางพาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่นา ป่าไม้บ้างเป็นบางส่วน มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำมูลและลำน้ำลำทะเมนชัย ภาษาที่ใช้ภาษาไทยโคราช และภาษาอีสาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลลำทะเมนชัยความเห็น (0)