ปั้นดินให้เป็นดาว 2

ปั้นดินให้เป็นดาว 2

ผู้เขียนต้องศึกษา 2 ขั้นตอนคือ

 1. กระบวนการปั้นหรือการผลิตชิ้นงานโดยตั้งชื่อนวัตกรรมว่า “กระถางขี้เกียจ” จะเริ่มตั้งแต่
  1. การค้นหาแหล่งดินเหนียวในท้องถิ่น
  2. การนวดดินเหนียว
  3. การปั้นหรือการสร้างการผลิตตามแบบ
  4. การสร้างเตาเผา
  5. การเผาชิ้นงาน
  6. การนำชิ้นงานไปใช้เกี่ยวกับพืช
 2. การนำนวัตกรรมไปทดลองใช้เกี่ยวกับพืช
  1. พืชที่ใช้ประโยชน์จากใบและลำต้น เช่น ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ ผักต่าง ๆ
  2. พืชที่ใช้ประโยชน์จากผล เช่น พริก มะเขือ มะนาว
  3. ผลต่างของการเจริญเติบโตของพืชจากการสังเกต การทดลอง
  4. ข้อสรุปหรือการสรุปผลการทดลองนวัตกรรมการปั้นดินให้เป็นดาวเกี่ยวกับพืช
  5. พืชที่เป็นไม้ประดับ เช่น พลูด่าง ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (1)

น้ำ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
แล้วอาจารย์เจิด มีวิธีการดึงความรู้ในตัวคนออกมาใช้ในกระบวนการปั้นดินให้เป็นดาวหรือไม่ และอย่างไรค่ะ แล้วกระบวนการและขั้นตอนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกฐานจะเกิดตอนไหน อย่างไร ตอนนี้เริ่มดำเนินการหรือยังค่ะ