สคส. เปลี่ยนวิธีสนับสนุน UKM

สคส. เปลี่ยนวิธีสนับสนุน UKM

         เครือข่าย UKM ดำเนินการมาได้ 1 ปี   มีความเหนียวแน่นพอสมควรแล้ว   และเวลานี้แนวคิด  หลักปฏิบัติ   และตัวอย่างดี ๆ ของการดำเนิน

         การ KM ในประเทศไทยก็ชัดเจนขึ้นพอสมควร   สคส. จึงขอเปลี่ยนวิธีสนับสนุน UKM  Network   โดยเปลี่ยนจากการให้เงินสนับสนุนมาเป็นสนับสนุนด้านการเชื่อมโยงกับภายนอกเครือข่าย   และการเชื่อมโยงกิจกรรมแทน

         ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549  เป็นต้นไป

วิจารณ์  พานิช
 19 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

 

ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คิดว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

   ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ

เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

 

ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คิดว่าเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

   ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ใน  Web  UKM และ Web  KM ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯควรกระตุ้นให้มีการ update   ข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา