สคส. เปลี่ยนวิธีสนับสนุน UKM

         เครือข่าย UKM ดำเนินการมาได้ 1 ปี   มีความเหนียวแน่นพอสมควรแล้ว   และเวลานี้แนวคิด  หลักปฏิบัติ   และตัวอย่างดี ๆ ของการดำเนิน

         การ KM ในประเทศไทยก็ชัดเจนขึ้นพอสมควร   สคส. จึงขอเปลี่ยนวิธีสนับสนุน UKM  Network   โดยเปลี่ยนจากการให้เงินสนับสนุนมาเป็นสนับสนุนด้านการเชื่อมโยงกับภายนอกเครือข่าย   และการเชื่อมโยงกิจกรรมแทน

         ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549  เป็นต้นไป

วิจารณ์  พานิช
 19 ธ.ค.48