เรียนรู้...ตั้งใจฝึกฝน

งานให้คำปรึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Human is trainable animal.

กิจวัตรประจำวันที่ไม่ทำแล้วคิดถึง คือ การเข้ามาอ่านบันทึกใน gotoknow

 รู้ว่าตัวเองยังเป็นนักอ่านมือใหม่ ฝึกนิสัยรักการอ่าน สะสมและต่อยอดด้วยการฝึกเขียน บรรยาย ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกเป็นตัวหนังสือให้เข้าใจง่าย และชวนให้คิด

เชื่อว่า Human is trainable animal.

วันนี้ อ่านบันทึกหลากหลาย แต่ที่โดนใจ ทำให้ต้องลงมือบันทึก คือ 2 บันทึกนี้  

http://gotoknow.org/blog/ariyachon/102159

 http://gotoknow.org/blog/maewmee-easy/76030

รู้สึกขอบคุณ จะพยายามต่อยอดความรู้สึก ความคิด ให้เป็นรูปธรรม และนำไปใช้

                                                                  DAENG...D

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานให้คำปรึกษาความเห็น (1)

  • 2 บันทึกนี้ ดีจริงๆ ค่ะ
  • ต่อไป คุณ nurseopd ก็คงต่อยอด และได้ผลงานเขียนเยอะแยะแน่เลยละค่ะ