เมื่อคุณพยาบาล….ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่น


ท่องเที่ยวญี่ปุ่น..ก่อนเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ

ดิฉันและเพื่อน อีก 2 คน มีโอกาสได้รับทุน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อไปร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน (25 พฤษภาคม - 2มิถุนายน 2550) 

เพื่อประชุมวิชาการ  เรื่อง Nurses at the forefront: dealing with the unexpected  ICN INTERNATIONAL CONFERENCE
27 MAY – 1 JUNE 2007 YOKOHAMA JAPAN” 

 ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เรามีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาร่วมด้วย  วันที่ 26 พฤษภาคม 2550

ถึงท่าอากาศยานนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    

ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ที่ประทับปัจจุบันขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ เมจิของประเทศญี่ปุ่น  มีต้นไม้ร่มรื่นมากค่ะ   

ระหว่างทาง จะสามารถเห็นการปลูกข้าวอยู่ทั่วไป  ถึงแม้จะมีที่น้อย  ข้าวญี่ปุ่นจะอร่อย  นุ่มมาก

 แวะนมัสการวัดอาซากุสะคันนง

 ที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของ ประเทศญี่ปุ่น ตามตำนานพื้นเมือง กล่าวว่ามีชายหาปลาสองพี่น้อง มาทอดแหในแม่น้ำสุมิดะ แต่กลับได้รูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนง (Kannon) องค์เจ้าแม่กวนอิมผู้เปี่ยมเมตตาขึ้นมาแทน หัวหน้าหมู่บ้านจึงสร้างวัดขึ้น เพื่อประดิษฐาน

ทำให้บริเวณนี้เป็นย่านธุรกิจ ที่มีชื่อเสียง 

 มีโคมไฟขนาดยักษ์สีแดงสูง ถึง 4.5 เมตร มีร้านขายของที่ระลึก แบบญี่ปุ่นมากมาย สวยงามมาก เราเริ่ม ช๊อบๆๆ 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ เราได้ไป โตเกียวทาวเวอร์ 

ชมวิวเมืองโตเกียวที่หอคอยโตเกียว หอคอยเหล็กกล้าสีแดงสูง 333 เมตร  สร้างตามรูปทรงที่มีแบบอย่างมาจากหอคอยไอเฟล  ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่มีความสูงกว่าที่เสาอากาศ 3 เมตร  จากที่นี่ท่านจะมองเห็นวิวของเมืองโตเกียวได้โดยรอบ และวันที่อากาศดีจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย 

 

วันที่  27 พฤษภาคม 2550 ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ

เดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเขตเมืองฮาโกเน่   ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ได้ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อเกิดมาจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ ที่ไหลลงมาปิดกั้นทางเดินของน้ำ สายน้ำไหลเย็นตลอดทั้งปี และยังขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในโลกได้อีกด้วย

จากนั้นขึ้นสู่ยอดหุบเขาโอวาคุดานิ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ทดลองต้มไข่ในอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส กล่าวกันว่า
หากใครได้ชิมไข่ที่ต้มในบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้แล้ว จะมีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี

                                     ไข่ดำ กิน 1 ฟอง  อายุยืน 7ปี

บ่าย   เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟ   ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  มีความสูงถึง 3,376 เมตร   เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สู่สถานีชั้นที่ 5 บนระดับความสูง 2,556 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อสัมผัสความงามของภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด อากาศหนาวเย็นตลอดปี</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">

จากนั้นเดินทางสู่เมือง  ค่าวาคูชิโกะ   เมืองตากอากาศริมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พวกเราสวมชุดยูกาดะที่มีบริการให้ในห้องพักของโรงแรมมาด้วยอันเป็นธรรมเนียมการรับประทานอาหารค่ำแบบชาวญี่ปุ่น

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – คามาคูระ – ไดบุสซึ

เดินทางไปยัง เมืองโยโกฮาม่า ชมพิพิธภัณฑ์ราเม็ง ภายในจัดตกแต่งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของราเม็งญี่ปุ่นเกี่ยวกับเส้นราเม็งที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นและร้านของที่ระลึกเกี่ยวกับราเม็ง นอกจากนั้นด้านล่างชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ ยังถูกประดับตกแต่งให้สภาพและบรรยากาศโดยรอบนั้น เหมือนอยู่ในช่วงสงคราม ทำบ้านเรือนและร้านราเม็งเป็นแบบเก่าๆ ขายขนมแบบสมัยเก่า ที่ปัจจุบันจะหาทานได้ค่อนข้างยาก

13.00 น. เดินทางสู่ เมืองคามาคูระ  เมืองเก่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟิค ในสมัยโบราณเคยเป็นเมืองที่ตั้งของรัฐบาลซามูไรก่อนที่จะถูกล่มสลายไป และเข้าสักการะหลวงพ่อไตบุตซึ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณกลางแจ้งของลานวัด ด้านในตัวองค์พระสามารถเข้าไปได้ โดยแต่ก่อนนั้นเคยมีวิหารไม้หลังใหญ่ครอบองค์ตัวพระอยู่  แต่ได้เกิดคลื่นยักษ์พัดกลืนหายลงไปในทะเลเว้นแต่องค์พระที่ไม่ได้รับความเสียหาย แต่ประการใด 

นอกจากนั้นภายในสวนของวัดนั้นยังมีต้นสนที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เคยเสด็จมาปลูกไว้ ณ วัดแห่งนี้ด้วย 

 29 พฤษภาคม 2550 โยโกฮาม่า – ซีพาราไดส์ – งาน ICN 2007
เช้า เราเดินทางสู่สวนน้ำและสวนสนุก ซีพาราไดส์    ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเล
เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ทะเลต่างๆ   ชนิดที่หายากมาแสดงไว้ในอะควอเรี่ยม เราได้สัมผัสกับชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด  ด้วยการเดินผ่านอุโมงค์แก้ขนาดยักษ์ และดูโชว์แมวน้ำ
 


จากนั้นเราได้ไป Yokohama Outlet Mall ที่ซึ่งจัดแบ่งร้านค้าออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดสินค้า Designer Fashion and Sports ware   รวมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นชั้นนำยี่ห้อดังระดับโลก   แทบจะทุกคนได้รองเท้ามาคนละ 1 คู่

หลังอาหาร พวกเราได้เดินทางเข้าร่วมงาน “ICN INTERNATIONAL CONFERENCE
27 MAY – 1 JUNE 2007 YOKOHAMA JAPAN”หลังประชุมมานั่งพักผ่อน  

 ในศูนย์การค้าที่ญี่ปุ่น ช่วงวันหยุด พ่อแม่จะพาลูกมาเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ

                                     ระหว่างประชุมจะมาเล่าให้ฟังภายหลังค่ะ

หมายเลขบันทึก: 102130เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2007 19:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 สิงหาคม 2021 07:28 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)

น่าสนุกจังเลยค่ะน้อง...อุบล จ๋วงพานิช

  • ตาของครูอ้อย..ร้อนผ่าวๆๆๆ
  • อยากไปบ้างค่ะ  อิอิ
  • ดูภาพที่น้องนำมาฝาก..ก็พอแล้วเนอะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูอ้อย

สนุกมากและสวยงาม

ที่สำคัญและประทับใจคือ ส้วม...ความสุขที่สัมผัสได้ค่ะในญี่ปุ่น

 

เชิญอ่าน เรื่อง ส้วม...ความสุขที่สัมผัสได้ในญี่ปุ่น

http://gotoknow.org/blog/cancernurse/101927

ช่วยไปดูหน่อยค่ะ..ว่าใคร..น่ารักจริงที่นี่ค่ะ 

สวัสดีครับ

ญี่ปุ่นและจีน,  เป็นประเทสที่ผมคลั่งไคล้ในวรรณกรรมของชาติทั้งสองมาก

เคยไปญี่ปุ่นในห้วงสั้น,  แต่ไม่มีโอกาสได้เหยียบแผ่นดิน เพราะต้องต่อเครื่องไปยังอเมริกา ,  แต่บรรยากาศเมืองหนาวก็ดูมีเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าเมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณครูอ้อย

ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะคุณแผ่นดิน

ญี่ปุ่นเป็นเมืองที่สะอาด

บริเวณที่เป็นสวน  จะร่มรื่นมาก

บริเวณที่ดินที่มีเพียงเล็กน้อย  เขาจะปลูกข้าว

ข้าวญี่ปุ่น เป็นข้าวที่นุ่มอร่อย

ส่วนที่เป็นเมือง ก็เจริญถึงขีดสุด

ส้วมญีปุ่น แทบจะบอกได้ว่าสะอาด เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขอภาพภูเขาไฟฟูจิ  จากครูนงเมืองคอนมาให้ชมค่ะ

สวยมากค่ะ

พวกเรา trip เดียวกับคุณครูและภรรยาอาจารย์ค่ะ

ชื่อ: ปุ๋ย
อีเมล: khemkeaw_tp@hotmail.com
หัวเรื่อง: อยากได้ชุดกิโมโน

ข้อความ:
สนใจกิโมโนค่ะหลายชุดราคาประมาณไม่เกิน 1000 อยากได้ประมาณ 10 ชุดค่ะ

พี่ไม่ได้ขายชุดกิโมโนค่ะ

ใครขายช่วยบอกต่อคุณปุ้ยด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่แก้ว

หนูอยู่ เอ อี 3 ค่ะ วันนี้ทำรายงาน(กำลังเรียนพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรพยาบาลวิกฤตผู้ใหญ่ค่ะ)เลยเข้า internet search ข้อมูล บังเอิญเข้ามาพบ blog พี่แก้ว เลยขอเขียนลงหน่อย หวังนิดๆ ว่าพี่แก้วคงจำได้ .......ลาวัลย์ ..00.13 น.

เห็นภาพญี่ปุ่นแล้ว..ปุ้ยอยากไปเที่ยวมั้งจังนะค่ะ.. น่าสนุกดี ๆ ๆ

น้องลาวัลย์

ยินดีค่ะ ที่มาเยี่ยม ขอให้เรียนสำเร็จ มาเป็นพลังของหน่วยงานนะคะ

น้องปุ้ย chipmunks

ชื่อเหมือนน้องสาวคนเล็กพี่เลย หน้าตาก็คล้ายกัน ญี่ปุ่นสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ โดยเฉพาะห้องส้วมญี่ปุ่น สะอาดทุกที่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท