พวกเราได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก  ภายในเว็บไซต์นั้นเรานำเสนอทั้งประวัติความเป็นมา   วัสดุอุปกรณ์  กรรมวิธีการทำและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเราจึงขอเชิญเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก ดังนี้


         1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
         2.นักเรียนควรนำคุญธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
         3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน
         4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน
         5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไง


                                                                 [SDD] Enterprise Ltd. 


                                     

  

สำหรับท่านที่สนใจเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากที่เพื่อนได้ศึกษาโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกัดกระจกของจังหวัดอุทัยธานี
แล้วนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้สึกที่ได้รับ
จากการทำงานท่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์รวมผลงานของข้าพเจ้า
ที่   http://www.geocities.com/uthai_mirror
หากมีข้อติชม ข้อแนะนำ ยินดีรับฟังครับ