กัดลวดลายกระจก


เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        พวกเราได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก  ภายในเว็บไซต์นั้นเรานำเสนอทั้งประวัติความเป็นมา   วัสดุอุปกรณ์  กรรมวิธีการทำและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเราจึงขอเชิญเพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การกัดลวดลายบนกระจก ดังนี้


         1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
         2.นักเรียนควรนำคุญธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
         3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน
         4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน
         5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไง


                                                                 [SDD] Enterprise Ltd. 


                                     

  

สำหรับท่านที่สนใจเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากที่เพื่อนได้ศึกษาโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกัดกระจกของจังหวัดอุทัยธานี
แล้วนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้สึกที่ได้รับ
จากการทำงานท่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์รวมผลงานของข้าพเจ้า
ที่   http://www.geocities.com/uthai_mirror
หากมีข้อติชม ข้อแนะนำ ยินดีรับฟังครับ

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 10204เขียนเมื่อ 20 ธันวาคม 2005 14:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

สวัสดีครับผมนายธีรพงศ์ นาคทอง เราเว็บไซต์ภูมิปัญาท้องถิ่นเรื่อง กัดลวดลายกระจกhttp://www.geocities.com/uthai_mirror/
คติในการทำงานของอาจารย์สมพิศ นะวะมะวัฒน์
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
-การทำงานทำให้จริง ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก แต่ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไข
-ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ ไม่ใช่เพียงคำพูด
-การทำงานต้องครบวงจร คือ เมื่อเรามีอุปกรณ์อยู่แล้ว สามารถทำอะไรได้บ้างทำแล้วต้องให้ประหยัดและหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-เงินหาง่าย แต่จะหาให้มาก หายาก เพียงแต่เราต้องเข้าใจคิดและ
นำคุญธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ต้องมีความขยันอ่านหนังสือ ทำแบบฝึกหัด จะได้ประสบความสำเร็จส่วนเทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่อาจารย์สมพิศ นะวะมะวัฒน์ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ สารเคมีที่ใช้ และการเก็บรายละเอียดด้วยเทปใสและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของผม คือ เราจะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาชช่วยออกแบบลวดลายให้สวยงามยิ่งขึ้นและ
ถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการ กัดลวดลายกระจก จะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ เราจะมีการวางแผนโฆษณา และการตลาดให้ครอบคุมทั้งหมด

นายวทัญญู ทัศนเอี่ยม

ผมนายวทัญญู  ทัศนเอี่ยม กลุ่มเราได้ทำเวบไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "การกัดลวดลายกระจก"

http://www.geocities.com/uthai_mirror/

คติในการทำงานของอาจารย์สมพิศ นะวะมะวัฒน์
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
-การทำงานทำให้จริง ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก แต่ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไข
-ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ ไม่ใช่เพียงคำพูด
-การทำงานต้องครบวงจร คือ เมื่อเรามีอุปกรณ์อยู่แล้ว สามารถทำอะไรได้บ้างทำแล้วต้องให้ประหยัดและหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากข้อคิดและคติที่ได้รู้มาข้าพเจ้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ทำงานอย่างมีคุณภาพ ซื้อสัตย์ในการสอบ และ มาโรงเรียนให้ทันเวลา เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำงานคือ เครื่องกัดกระจก และข้าพเจ้าคิดว่าควรมีเครื่องล๊อคแบบพิมพ์ลายตามต้องการเพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นเจ้าของกิจการข้าพเจ้าจะฝึกอบรมคนงานก่อนมาปฏิบัติจริงเพื่อให้งานมีคุณภาพ

นายศิริพงษ์ ปราณีสุทธิกุล

สวัสดีคับ ผมนายศิริพงษ์  ปราณีสุทธิกุล กลุ่มของผมได้จัดทำเว็ปไซต์ภูมิปัญญาเรื่องการกัดลวดลายบนกระจก มีurlอยู่ที่ http://www.geocities.com/uthai_mirror/ คติในการทำงานของอาจารย์สมพิศ นะวะมะวัฒน์
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเรา คือ
- การทำงานทำให้จริง ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก แต่ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไข
- ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ ไม่ใช่เพียงคำพูด
- การทำงานต้องครบวงจร คือ เมื่อเรามีอุปกรณ์อยู่แล้ว สามารถทำอะไรได้บ้างทำแล้วต้องให้ประหยัดและหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เงินหาง่าย แต่จะหาให้มาก หายาก เพียงแต่เราต้องเข้าใจคิด  เราสามารถนำคุณธรรมที่ได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตได้คือ นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน กล่าวคือ การที่เราจะทำอะไรให้ดีต้องทำอย่างจริงจัง  ทำด้วยความพยายาม  อุตสาหะ  จึงจะประสบความสำเร็จ  เทคโนโลยีที่ใช้คือสารเคมีที่ใช้ในการกัดลวดลายกระจก  และการตกแต่งเก็บลายละเอียดโดยใช้เทปใสแตะเอาเศษกระจกออก เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้คือ ใช้แสงเลเซอร์ในการทำลวดลาย  เพราะจะได้ความคมของเส้นชัดเจนและทำได้สะดวก  และไวกว่า  ถ้าผมเป็นเจ้าของผมจะปรับปรุงสินค้าโดยอาจทำลวดลายไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยม  และทำนโยบายการตลาด  หรืออาจทำเป็นลายรูปภาพของลูกค้าก็ได้

ผมนายภาณุพงศ์  อยู่พรม กลุ่มเราได้ทำเวบไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "การกัดลวดลายกระจก"

http://www.geocities.com/uthai_mirror/

คติในการทำงานของอาจารย์สมพิศ นะวะมะวัฒน์
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
-การทำงานทำให้จริง ทำไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก แต่ถ้ามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไข
-ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ ไม่ใช่เพียงคำพูด
-การทำงานต้องครบวงจร คือ เมื่อเรามีอุปกรณ์อยู่แล้ว สามารถทำอะไรได้บ้างทำแล้วต้องให้ประหยัดและหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เงินหาง่าย แต่จะหาให้มาก หายาก เพียงแต่เราต้องเข้าใจคิด  เราสามารถนำคุณธรรมที่ได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในชีวิตได้คือ นำมาเป็นหลักในการดำเนินงาน กล่าวคือ การที่เราจะทำอะไรให้ดีต้องทำอย่างจริงจัง  ทำด้วยความพยายาม  อุตสาหะ  จึงจะประสบความสำเร็จ  เทคโนโลยีที่ใช้คือสารเคมีที่ใช้ในการกัดลวดลายกระจก  และการตกแต่งเก็บลายละเอียดโดยใช้เทปใสแตะเอาเศษกระจกออก เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้คือ ใช้แสงเลเซอร์ในการทำลวดลาย  เพราะจะได้ความคมของเส้นชัดเจนและทำได้สะดวก  และไวกว่า  ถ้าผมเป็นเจ้าของผมจะปรับปรุงสินค้าโดยอาจทำลวดลายไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยม  และทำนโยบายการตลาด  หรืออาจทำเป็นลายรูปภาพของลูกค้าก็ได้


 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี