นิลเนตร์ 27

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะ  ในช่วงเย็นหนูก็ไปถ่ายวิดีโอโดยใช้ม้วนเก่าที่เหลืออยู่ประมาณ 7 นาทีจนหมด ก็เป็นการถ่ายพิธีปิดการอบรมการสร้าง home page ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก็เสร็จสิ้นพิธีเวลาประมาณ 17.00 น.จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยก่อนกลับบ้านก็นำกล้องวิดีโอไปเก็บเข้าที่โดยนำม้วนวิดีโอออกจากตัวกล้องและใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)