สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

     ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "จักรยานพลังงานไฟฟ้า และแสงอาทิตย์" ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางละมุง ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ ณ เดอะมอลบางกะปิและเข้าตารายการ"ถังความคิด" ทางช่อง ๙ จึงได้มาถ่ายทำเมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๔๘ เพ่อนำไปถ่ายทอดออกอากาศในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๔๘ ผู้ที่สนใจข้อมูลทางเทคนิคติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ครู ธรรมนูญ  ธีรมรรค หรือ ครู อมร  นัทธีประเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 15/17 ม. 2 ต. นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  โทร. 038-222482  หรือ www.blmiacec.ac.th