ระหว่างการเดินทาง ได้มีโอกาสแวะชมอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ไม่น่าเชื่อว่าเกิดมาจนโตป่านนี้แล้วไม่เคยไปเที่ยวที่เหล่านี้เลย แต่ก็ไม่เสียหายหากได้ไปตอนนี้ก็ยังดีกว่าจะไม่ได้ไปเลย

อุทยานแห่งชาติที่ไปแห่งแรก